دکتر عین الهی: زمینه برای سرمایه گذاری در عرصه سلامت برقرار است

به گزارش فست فود باز، خراسان شمالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: زمینه برای سرمایه گذاری در عرصه سلامت فراهم گشته است.
دکتر بهرام عین الهی در مراسم افتتاح سردخانه شرکت میهن بجنورد در دوم شهریور ماه اظهار داشت: هم اکنون به آسانی مجوزهای لازم برای ساخت آزمایشگاه، کلینیک و… از طرف وزارت بهداشت داده می شود.
وی با اشاره به این که کار انقلابی یعنی تولید است اضافه کرد: امر تولید نیز نباید حتما توسط بخش دولتی صورت گیرد بلکه سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز می توانند دراین زمینه نقش آفرینی مهمی داشته باشند.
دکتر عین الهی افزود: عواقب سلامت را باید در وزارت بهداشت دید اما شروع آن در عرصه های آب، هوا، سبک زندگی و… است.
وزیر بهداشت اشاره کرد: سبک زندگی با اهمیت ترین نکته در داشتن سلامتی است و هر فردی باید دکتر خود باشد و دراین زمینه خود تنظیمی با اهمیت ترین نکته می باشد.
وی اظهار داشت: خانواده در سلامت جامعه نقش بسیار مهمی دارد و در همین راستا طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع را در دستور کار قرار داده ایم که کارشناسان سلامت به منازل افراد مراجعه نموده و سلامت آنها را مورد ارزیابی قرار می دهند و هر ایرانی با ارائه کد ملی دارای پرونده سلامت خواهند شد.

منبع:

About Author