از طریق پنجره واحد خدمات هوشمند؛ مردم به کارکنان سازمان غذا و دارو نمره می دهند

فست فود باز: سازمان غذا و دارو بمنظور شفافیت و تکریم ارباب رجوع، قابلیت ارزیابی ادارات کل این سازمان را بوسیله پنجره واحد خدمات هوشمند فراهم نمود.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، مراجعان و دریافت کنندگان خدمات سازمان غذا و دارو بمنظور گرفتن خدمات مورد نیاز خود می توانند به آدرس اینترنتی my.fda.gov.ir مراجعه نموده و با ثبت نام و ورود به این سایت بوسیله پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، در قسمت ارزیابی کارکنان، انتخاب ادارات کل مربوطه و سپس اداره تخصصی، نظر خودرا ثبت و در قسمت سطح ارائه خدمت گزینه های ضعیف تا عالی را انتخاب کنند.
در ایام گذشته سازمان غذا و دارو در امتداد شفافیت، از سامانه های مدیریت تصمیم یار رونمایی نمود که دسترسی به داشبوردهای عمومی را برای عموم مردم و ذی نفعان امکان پذیر می کند.

منبع:

About Author