فرشیدی عنوان کرد؛ بهورز برای دسترسی به مردم باید موتورسیکلت داشته باشد

به گزارش فست فود باز، معاون بهداشت وزارت بهداشت، بر تأمین زیرساخت های مورد نیاز برای دسترسی بهورز به مردم، اظهار داشت: بهورز ما احتیاج به موتورسیکلت دارد.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، حسین فرشیدی، در مورد ضرورت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در حوزه بهداشت، اضافه کرد: مبحث افزایش زیرساخت های شبکه بهداشتی کشور و نوسازی آن مورد توجه است که در صورت مهیا بودن فضا و ساختمان، دستور جذب صادر خواهد شد. وی افزود: سه مبحث در بحث زیرساخت ها مورد اهمیت است؛ نیروی انسانی، مهیا شدن ساختمان و عرضه محتوا که حالا دوستان ما در مورد جمعیت و بیماری غیرواگیر درحال به روز رسانی هستند تا قابلیت اجرا داشته باشد و در مورد نیروی انسانی برای بهورزها مشکلی نداریم چون که حالا ۴ هزار بهورز درحال جذب هستند. فرشیدی ضمن اشاره به این که برای جذب بهورز زیرساخت هایی مورد نیاز بوده که درحال تکمیل شدن است، اضافه کرد: مثلا برای بهورزها موتورسیکلت نیاز است تا به مردم دسترسی داشته باشند و ما در ایرانشهر ۵۹۰ دستگاه موتورسیکلت آماده کردیم. معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: کارشناسان حوزه سلامت شامل مراقب بهداشت و یا کارشناس تغذیه هستند که هر ۴۰ هزار نفر باید یک نفر در مراکز جامع سلامت باشد، اما نکته مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته چون که ما حالا برای ۳ هزار نفر ۲ کارشناس مراقب سلامت اضافه کردیم و در صورتیکه تأمین بودجه آن صورت گیرد، برای مهم ترین بخش تقویت نیروی انسانی کار می نماییم. وی ادامه داد: هر کجا لازم باشد مراقب و جمعیت به هم متصل شود به سراغ پزشک می رویم که مراقب به جمعیت و جمعیت به پزشک متصل شود که این برای بازسازی شبکه آماده می شود. فرشیدی ضمن اشاره به این که در شبکه نیروی انسانی ۶۰ هزار نفر نیروی انسانی کم دارد، افزود: در همین مدت حدود ۹ هزار نفر جذب می شوند و با این چیزی که در سلامت خانواده آماده شده و ۲ تا ۳ هزار نفر جذب می شوند و ما در خانه بهداشت و آموزشگاه بهورزی هیچ مشکلی برای گرفتن نیرو نداریم؛ در صورتیکه هرکجا فضا آماده باشد جذب می نماییم و در نظر داشته باشید که این نیروها تا ۲ سال دیگر وارد سیستم می شوند.

منبع:

About Author