معاون پرستاری وزارت بهداشت عنوان کرد؛ مشکلات در اجرای تعرفه های پرستاری

به گزارش فست فود باز، معاون پرستاری وزارت بهداشت، بر وجود اشکالات در اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری تاکید و انتقادات را قابل قبول دانست.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، عباس عبادی اظهار داشت: صدمه ها و مشکلات پرستاری قبل از آنکه متوجه پرستاران باشد بر کیفیت خدمات مراقبتی و در نهایت سلامت مردم تاثیر گذار است. وی، راه توسعه پرستاری را رضایت و حمایت مردم دانست و اضافه کرد: تحقق عدالت در سلامت با دسترسی ساده مردم به خدمات باکیفیت و ایمن میسر می شود که پرستاران در این خصوص نقش اصلی را دارند. وی ضمن اشاره به اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، اظهار داشت: اجرای این قانون، باعث هویت و استقلال حرفه ای شد و یکی از مهم ترین خصوصیت های آن اصلاح فرهنگ سازمانی مدیریت نیروی انسانی است. معاون پرستاری وزارت بهداشت تصریح کرد: باآنکه در شروع راه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری هستیم و مشکلات و نقدهایی به روش اجرای آن وجود دارد، اما با دریافت نظرات و بازخوردهایی که از دانشگاه های علوم پزشکی حاصل و کارشناسی می شود، به تکامل خواهد رسید.

About Author