با رای گیری اعضای شورای عالی نظام پزشکی؛ هیات رئیسه جدید شورای عالی نظام پزشکی عرضه شدند

فست فود باز: فست فود باز: انتخابات هیات رئیسه شورای عالی نظام پزشکی با حضور تمامی اعضای شورای عالی اجرا شد.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، برمبنای قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، روز گذشته انتخابات هیأت رئیسه شورای عالی نظام پزشکی با حضور تمامی اعضای شورای عالی اجرا شد. برمبنای آرای مأخوذه محمود فاضل به عنوان رییس شورا، محمد باقر حیدری به عنوان نایب رییس اول، سیدعلی اکبر سیدمهدی. به عنوان نایب رییس دوم و محمدرضا جباری به عنوان دبیر شورای عالی انتخاب شدند.

About Author