عضو شورای عالی نظام پزشکی تشریح کرد؛ در جلسه نظام پزشکی با سازمان امور مالیاتی چه گذشت

فست فود باز: به گزارش فست فود باز، جلسه نمایندگان سازمان نظام پزشکی با مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی در محل آن سازمان برگزار گردید.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، بعد از افزایش چند برابری مالیات های جامعه پزشکی در سال مالی اخیر و بروز مسائل و مشکلات مختلف در این خصوص، با پیگیری ها و مکاتبات مکرر رئیس کل سازمان نظام پزشکی و اعضای شورایعالی نظام پزشکی در نهایت مقرر شد جلسه کارشناسی بین نمایندگان دو سازمان برگزار گردد. در این نشست، آرش انیسیان مدیرکل برنامه ریزی اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی و بهنام عباسیان عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی به نمایندگی از سازمان نظام پزشکی و مدیرکل دفتر فنی و ریسک مالیاتی و معاون حقوقی و فنی به نمایندگی از سازمان مالیاتی حضور داشتند. عباسیان در مورد این جلسه و موارد مطرح شده در آن اظهار داشت: در این نشست در ابتدا نمایندگان سازمان نظام پزشکی انتقادات جامعه پزشکی را مطرح نمودند. ما عنوان کردیم برای جامعه خدوم و زحمتکش پزشکی مسائل مالی در درجه دوم اهمیت است و این مورد سلامت مردم و ارتقای سلامت عمومی است که اولویت اول به حساب می آید و برای همین سیاستگذاران و مجریان قانون باید تلاش خویش را بر فراهم آوردن آرامش خاطر این جامعه متمرکز کنند نه این که تشویش و ناراحتی این گروه از نخبگان کشور را باعث شوند. مطرح کردیم که جامعه پزشکی تنها صنفی است که شفافیت مالیاتی کامل دارد و در حالیکه سایر صنوف آشکارا از طریق های مختلف برای دور زدن مالیات استفاده می نمایند بیشتر از ۹۵ درصد جامعه پزشکی از دستگاههای کارتخوان بهره برده و شفافیت مالیاتی دارند و بیشترین قشری هم که مالیات پرداخت کرده اند بوده اند اما با این وجود هیچ اقدام حمایتی و تشویقی از عملکرد شفاف این جامعه خدوم نشده است. وی ادامه داد: سال جاری سازمان امور مالیاتی از جامعه پزشکی خواست که از ماده صد استفاده نمایند اما اینتاکدهایی که برای اعضای این صنف در نظر گرفته شد خیلی بیشتر از قبل و غافلگیرکننده بود و طبیعی بود که باعث ناراحتی و اعتراض اعضای صنف شود. جامعه پزشکی معترض به این نحوه دریافت مالیاتی است که در آن بدون توجه به هزینه های سنگین فعالیت در این عرصه و افزایش سنگین هزینه ها ناشی از تورم، مالیات افزایش چند برابری می یابد. این شیوه باعث ناامیدی بویژه پزشکان جوان و تازه شاغل می شود و به هر حال یکی از عوامل مؤثر در افزایش مهاجرت اعضای جامعه پزشکی به حساب می آید. برای مثال عنوان شد که دندانپزشکان، مشابه جامعه متخصصان صدمه شناسی و متخصصان رادیولوژی هزینه های بسیار سنگینی جهت راه اندازی و تجهیز و ادامه فعالیت مراکز خود متحمل می شوند اما این مسائل از جانب سازمان امور مالیاتی نادیده مانده و ضرایب سنگین مالیاتی برای آنان اعمال می شود. عضو شورایعالی نظام پزشکی اظهار داشت: در نهایت بعد از انتقال تمام انتقادات و مشکلات و عرضه راهکار ها، دکتر رعنایی ضمن تشکر از خدمات جامعه پزشکی و ضمن اشاره به این که حالا سازمان امور مالیاتی بر تمامی فعالیتهای اقتصادی اصناف مختلف اشراف کامل دارد قول داد بسته های حمایتی و تشویقی مالیاتی برای اعضای جامعه پزشکی در نظر گرفته شود و اینتاکدهای در نظر گرفته شده با کار کارشناسی دقیق مورد بازبینی قرار گرفته و به صورت مناسب تعدیل شوند.

منبع:

About Author