تجمع پرستاران در مقابل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فست فود باز: به گزارش فست فود باز، برخی از پرستاران کاشان و آران و بیدگل قبل از ظهر امروز در مقابل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تجمع کردند.

به گزارش فست فود باز به نقل از مهر قبل از ظهر امروز یکشنبه برخی از پرستاران بیمارستان های کاشان و آران و بیدگل با تجمع در مقابل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در خیابان اباذر این شهر مطالبات خویش را مطرح نمودند.
یکی از پرستاران در توضیح مطالبات تجمع کنندگان به خبرنگار مهر اظهار داشت: اضافه کار این کار کادر زحمتکش با هفت ماه تأخیر پرداخت می شود واین در صورتی است که مبلغ اضافه کار پرستاری به صورت میانگین از ساعتی ۲۰ هزار تومان تجاوز نمی نماید.
وی ضمن اشاره به این که حق غذای پرسنل اورژانس ۱۱۵ هم با یکسال تأخیر پرداخت می شود، اضافه کرد: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بعد از ۱۶ سال به صورت ناقص اجرا شده و پرستاران هنوز مبلغ تعرفه گذاری سال ۱۴۰۱ را به صورت کامل دریافت نکرده اند.
این پرستار ضمن اشاره به حق مسکن ماهیانه ۵۵ هزار تومان برای پرستاران تصریح کرد: این رقم با این سطح تورم در جامعه اصلاً شایسته پرستاران نیست.
وی با اشاره به اینکه قانون اعطای مزایای جانبی و موارد رفاهی که در مناسبت های مختلف در سایر ارگان ها اجرا شده هنوز در دانشگاه علوم پزشکی مغفول شده است، تصریح کرد: آیا ما کارمند دولت نیستیم پس چرا این بی عدالتی ها در حق ما می شود.
این پرستار با تاکید براینکه جامعه پرستاران همواره تابع قانون و ولایت است، یادآورشد: اعتراضات جامعه پرستاران هیچ گونه جبهه گیری سیاسی ندارد و تنها درخواست آن احترام به جایگاه و حرفه پرستاری است.
اما از سویی دیگر یک مقام مسؤول در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این که اضافه کاری الزامی یکی از مهم ترین علل نارضایتی پرستاران است، اظهار نمود: یکی از مهم ترین علل این مورد در کمبود پرستار در سطح کشور و به تبع آن در کاشان است که سبب شده است پرستاران شاغل اضافه کاری الزامی داشته باشند.
وی ضمن اشاره به این که حقوق پرستاران و تمامی بیشتر از چهار هزار کارمند دانشگاه بدون تأخیر پرداخت می شود، ابراز کرد: معمولا پرداخت هایی مثل کارانه و اضافه کاری که از درآمدهای دانشگاه علوم پزشکی پرداخت می شود با تأخیر صورت می گیرد و علت آن هم تأخیر در پرداخت مطالبات دانشگاه از جانب ارگان های بیمه ای بخصوص تأمین اجتماعی است.
وی ضمن اشاره به این که این گونه پرداخت ها همواره با تأخیر انجام می شده و مبحث جدیدی نیست، اظهار داشت: پیگیری های فراوانی برای وصول درآمدهای دانشگاه صورت می گیرد تا پرداخت های مذکور صورت گیرد و در نهایت این مورد متناسب با تأخیرهای دریافتی صورت می گیرد.
این مقام مسؤول در دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به اینکه مبلغ اضافه کاری به ازای هر ساعت یک عدد سراسری است که توسط مراجع بالادستی کشوری مشخص می شود، ابراز کرد: دانشگاه علوم پزشکی کاشان هیچ دخل و تصرفی به مبلغ اضافه کاری ها ندارد و مطابق ابلاغیه های انجام شده پرداخت می کند.
وی ضمن اشاره به این که بیشتر از یک هزار پرستار در قسمت های مختلف بهداشتی و درمانی در منطقه کاشان فعالیت می نمایند، تصریح کرد: ما منکر زحمات و تلاشهای پرستاران و بقیه کادر بهداشتی و درمانی نیستیم و ضمن احترام به مطالبات و خواسته های آنها تلاش در پرداخت مطالبات در اسرع وقت داریم.

About Author