مطالعات نشان می دهد؛ نرخ سرطان سینه در شهرها بالاتر از مناطق روستایی است

به گزارش فست فود باز، یک مطالعه جدید در کارولینای شمالی نشان داده است که آلاینده های محیطی امکان دارد سبب افزایش نرخ سرطان سینه در مناطق شهری در مقایسه با مناطق روستایی شوند.

به گزارش فست فود باز به نقل از مهر به نقل از مدیسن نت، «لاریسا گیرهارت سرنا»، نویسنده اصلی این پژوهش در موسسه سرطان دوک در دوره ام کارولینای شمالی، اظهار داشت: «تحلیل های ما ارتباط قابل توجهی بین کیفیت محیطی و بروز سرطان سینه را نشان داده است.»
EQI، ارزیابی شهرستان به شهرستان از هوا، آب، زمین، محیط ساخته شده و همینطور محیط اجتماعی جمعیت شناختی است.
محققان داده های EQI را با اطلاعات در ارتباط با بروز موارد سرطان سینه و مرحله سرطان بعد از تشخیص کارولینای شمالی مقایسه کردند.
این تیم دریافتند افرادی که در شهرستان هایی باکیفیت محیطی ضعیف زندگی می کنند، در مقایسه با شهرستان هایی باکیفیت محیطی خوب، حدود ۱۱ مورد بیشتر سرطان سینه در هر ۱۰۰۰۰۰ ساکن داشتند.
آنها خاطرنشان کردند که این مساله بخصوص برای موارد سرطان پستان اولیه صادق است.
شهرستان های شهری باکیفیت زیست محیطی ضعیف بخصوص توسط موارد بیش از اندازه سرطان سینه صدمه دیده اند. به قول محققان، در بعضی از شهرستان ها (اعم از شهری و روستایی)، آلاینده های زمین مانند آفت کش ها، مواد شیمیایی سمی ناشی از صنعت یا کشاورزی در میزان سرطان نقش دارند.
این یافته ها برای شناسایی نیاز حیاتی برای ارزیابی مواجهه های محیطی تجمعی در زمینه سرطان بسیار مهم هستند. این پتانسیل ایجاد اقداماتی برای کاهش بروز بیماری در جوامع صدمه پذیر است.

About Author