زالی تاکید کرد؛ تضییع حق بیمار خط قرمز کادر درمان است

به گزارش فست فود باز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تضییع حق بیمار را خط قرمز اخلاقی و حرفه ای کادر درمان دانست.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، علیرضا زالی، در جلسه با رؤسا، مترون ها و مدیران حراست بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ضمن تاکید بر ضرورت ارتباط مستمر مسؤلان و مدیران بیمارستان ها با پرسنل، بر لزوم توجه به مطالبات کادر درمان تاکید نمود. وی، تضییع حق بیمار را خط قرمز اخلاقی و حرفه ای کادر درمان عنوان نمود و اظهار داشت: نظام سلامت در زمان همه گیری کرونا، سرمایه اجتماعی عمیقی کسب کرده که در هر صورت باید از این پشتوانه مردمی محافظت کرد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ابراز امیدواری کرد که با پیگیری های ستاد و همت و تلاش رؤسا و مدیران و طرح و بررسی برنامه هایی نظیر افزایش ضریب ریالی تعرفه پرستاری و افزایش تعداد خدمات مشمول تعرفه گذاری، موانع در ارتباط با کمبود اعتبارات برطرف شود. زالی در این نشست به راهکارهایی برای رفع کمبود نیروی انسانی، کاهش هزینه ها، بهبود نظام پرداخت و تحقق مطالبات از سازمان های بیمه گر هم اشاره نمود. او همینطور تمدید پروانه مراکز درمانی را امری ضروری به منظور پیشبرد اهداف نظام سلامت و ارتقا کمی و کیفی خدمات دانست و بهره گیری از ظرفیت پذیرش بیماران بین الملل (IPD) را یکی از مسیرهای افزایش درآمد بیمارستان ها اعلام نمود.

منبع:

About Author