رییس مجمع داروسازان کشور: سلامت جامعه عرصه تجارت نیست

فست فود باز: به گزارش فست فود باز، رئیس مجمع داروسازان کشور، نسبت به تبعات عرضه اینترنتی دارو اخطار داد.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، همایون صادقی اظهار داشت: اینجانب به نمایندگی از آحاد داروسازان کشور از مقام وزارت بهداشت، ریاست و مسئولین سازمان غذا و دارو انتظار دارم در این روزهای حساس که سلامت جامعه از سوی باندهای مجازی مخوف تحت حمایت سازمان ها و افراد غیر صالح و غیر مسئول به مخاطره افتاده است در کنار داروسازان و پاسدار سلامت بیماران دردمند باشند. وی ادامه داد: بدون شک مجموعه داروسازان کشور و تشکل های داروسازی در مبحث مخالفت با فعالیت پلت فرم ها و عرضه و فروش غیر قانونی دارو و احترام به قوانین موجود در کنار سازمان غذا و دارو قرار دارند. صادقی اظهار داشت: به همه بازیگران این عرصه شوم در هر منصب و موقعیتی اخطار می دهم دست از این بازی خطرناک بردارند. سلامت جامعه عرصه تجارت و معامله نیست و فروش اینترنتی دارو خط قرمز داروسازان کشور است.

About Author