مظهری عنوان کرد؛ ۳۵ خدمت وزارت بهداشت قابلیت هوشمندسازی ندارند

به گزارش فست فود باز، رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، در مورد روند اتصال خدمات این وزارت خانه به پنجره ملی خدمات هوشمند، توضیحاتی داد.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، سیدرضا مظهری، در مورد دیرکرد اتصال صد درصدی وزارت بهداشت به پنجره ملی خدمات هوشمند، اظهار داشت: تقریبا ۵ سال پیش موضوعی با عنوان شناسه دار شدن خدمات دستگاههای مختلف عنوان شد که در آن زمان ۷۷ خدمت را شناسه دار کردیم، ولی اکنون حدود ۳۵ خدمت ذاتاً قابلیت خدمت رسانی در بستر الکترونیک را ندارد و باید از آمار وزارت بهداشت بیرون برود. وی افزود: طی سه مکاتبه ای که با سازمان امور استخدامی داشتیم یادآوری شد برخی از خدماتی که ۵ سال پیش طراحی شده اساساً قابلیت بارگذاری در پنجره ملی خدمات هوشمند را ندارد و از عدد ۷۷ ما باید کم شود، مثلا خدمتی مثل واکسیناسیون قابلیت عرضه به صورت هوشمند ندارد. رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اضافه کرد: برخی خدمات کاربرد داخلی دارد و شهروند محور نیست، مثلا خدمت نظارتی ما از یک بیمارستان که باید ناظران ما آنرا بازرسی کنند نمی تواند اصلاً در پنجره واحد بیاید و برخی خدمات منسوخ شده است مثلا برای رساله های دانشجویی پاداشی داده می شده و این خدمت منسوخ شده، ولی هنوز جزو تکالیف ما است. وی ضمن اشاره به راه اندازی سیستم نوبت دهی الکترونیک بعنوان یک خدمت زمان بر، اظهار داشت: سیستم نوبت دهی ما مثلا خارج از پنجره ملی خدمات هوشمند درست شده و ما یک تکلیفی داشتیم که ۸۴۴ بیمارستان خویش را برای این مورد به هم متصل نماییم و سیستم نرم افزاری را هم متصل نماییم و بعد در پنجره بیاوریم و این زمان بر بوده و کار فنی بسیاری داشته است. مظهری اضافه کرد: با مکاتباتی که داشته ایم در نظر داریم از ۷۷ خدمت شناسه دار حدود ۳۵ خدمت را که منسوخ شده یا قابلیت عرضه ندارد، حذف نماییم و به جای آن حدود ۶۰ خدمت را به صورت شناسه دار تا پایان آذر به درگاه پنجره ملی خدمات هوشمند متصل نماییم.

About Author