زراعتیان نژاد دوانی تشریح کرد؛ جزئیات اهدای اعضای بیمار مرگ کامل در ایران

به گزارش فست فود باز، اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی و قلبی (مرگ کامل) در بیمارستان فیروزگر دانشگاه علوم پزشکی ایران با موفقیت به سر انجام رسید.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، سام زراعتیان نژاد دوانی سرپرست واحد فراهم آوری و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در تشریح جزئیات این عمل پیوند، اظهار داشت: اولین اهدای بعد از مرگ قلبی در طبقه بندی مستریخت کلاس دو، بعد از زحمات تیم تخصصی OPU و تیم پیوند بیمارستان فیروزگر به صورت موفقیت آمیز طی مدت ۸ ساعت بعد از مرگ قلبی و ۶ ساعت روی پمپ جراحی قلب و عروق صورت پذیرفت و در نهایت ساعت ۶ بامداد “هاروست” انجام شد و اعضای اهداکننده به گیرندگان پیوند رسید. وی ادامه داد: بیمار یک خانم ۳۸ ساله که در اثر حوادث عروق مغزی (GCS: 3) شده بود و بعد از یک روز بستری در بیمارستان فیروزگر گرفتار ایست قلبی مقاوم به درمان شد که به ماساژ قلبی بسته و حتی ماساژ قلبی به مدت یک ساعت و ۴۰ دقیقه جواب نداد و با تلاش طاقت فرسای کوردیناتور رضایت گیر واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی ایران، خانواده تصمیم به اهدای اعضا و جانبخشی به بیماران نیازمند عضو گرفتند. زراعتیان نژاد دوانی افزود: در این شرایط بیمار فوراً به اتاق عمل مجهز و پیشرفته بیمارستان فیروزگر منتقل شد و بعد از تجویز “هپارین” با همکاری تیم تخصصی اتاق عمل و جراحی قلب به صورت موفقیت آمیز به مدت ۶ ساعت برای آماده سازی شرایط برداشت و پیوند اعضا روی پمپ جراحی قلب و عروق قرار گرفت. وی در مورد اهمیت این عمل پیوند، اضافه کرد: اقدام صورت گرفته از نظر طبقه بندی DCD یا اهدای پس از مرگ قلبی در مستریخت کلاس دو قرار می گیرد. این اقدام، اگر در دنیا از زمان پس از مرگ بی نظیر نباشد ولی کم نظیر است. زراعتیان نژاد افزود: بعد از اعلام ایست قلبی، تیم تخصصی جراحی قلب در بیمارستان حضور پیدا کرده و مسئولیت اصلی قرار گرفتن روی پمپ و زنده نگه داشتن بیمار مرگ مغزی و آماده سازی برای برداشت اعضا صورت پذیرفت و برداشت اعضا ساعت ۶ بامداد بعد از پروتکل تاییدات مرگ مغزی؛ از جانب تیم پیوند کبد بیمارستان فیروزگر انجام پذیرفت و کلیه های این ایثارگر به بیماران نیازمند عضو اهدا شد که خوشبختانه با پیگیری های انجام شده، گیرندگان شرایط مطلوبی دارند و با حال عمومی خوب از بیمارستان مرخص شدند. سرپرست واحد فراهم آوری و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطرنشان کرد: این اولین ارگان های اهدایی از راه DCD کلاس ۲ است و بعد از گذشت دو ماه از پیوند، گیرندگان همچنان شرایط عالی و مساعدی دارند. اهدای عضو بعد از «مرگ مغزی» معروف ترین نوع اهدای اعضای پیوندی از جسد است که احتیاج به تأیید مرگ مغزی از جانب پنج پزشک دارد. همینطور نوع دوم و دیگری از اهدای عضو به اهدای بعد از «مرگ قلبی» گفته می شود که تا چندی پیش فقط در انگلیس، آمریکا و استرالیا انجام می شد که الان در دانشگاه علوم پزشکی ایران هم صورت می پذیرد. همینطور نوع سوم و دیگری از پیوند عضو تحت عنوان پیوند پس از «مرگ کامل» شناخته می شود که تفاوت آن با «مرگ قلبی» اینست که ابتدا اقدامات لازم برای احیای بیمار صورت می گیرد و بعد از احیای قلب، اعضای بیمار اهدا می شود. اهدای بعد از «مرگ کامل» یعنی زمانیکه ضربان قلب بعد از انجام روش های معمول باز نمی گردد، بیمار به صورت اورژانسی به اتاق عمل منتقل می شود.

منبع:

About Author