مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر عنوان کرد؛ مشارکت ۳۵ درصدی زنان در غربالگری دیابت و فشارخون

به گزارش فست فود باز، مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت اظهار داشت: از ۲۰ آبان تابحال شاهد مشارکت ۶۵ درصدی مردان و ۳۵ درصدی زنان کشور در پویش ملی سلامت بوده ایم.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، کوروش اعتماد اضافه کرد: بیشتر از ۵ میلیون ایرانی در پویش ملی سلامت در مرحله پیش ابتلاء به پرفشاری خون و بیشتر از یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر هم در مرحله پیش ابتلاء به دیابت شناسایی شده اند. وی افزود: مداخله بموقع برای این افراد می تواند از بروز دیابت و پرفشاری خون در آنها جلوگیری کرده یا روند درمان شأن را تسهیل کند. مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت عنوان کرد: مشارکت ۶۵ درصدی آقایان در پویش ملی سلامت امیدوار کننده بوده و از بانوان کشورمان هم می خواهیم که پوشش ۳۵ درصدی خود در این پویش را ارتقا ببخشند. اعتماد اضافه کرد: بیشترین گروه سنی مشارکت کننده در پویش ملی سلامت تابحال گروه سنی ۳۵ تا ۴۵ سال بوده که انتظار داریم با عنایت به اهداف پویش، تمام افراد بالای ۱۸ سال کشور در پویش شرکت نمایند. مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت اظهار داشت: فعال ترین استان ها در این پویش از نظر بیشترین تعداد غربالگری انجام شده استانهای فارس، مازندران، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و ارومیه هستند که بالای یک میلیون نفر را از ۲۰ آبان تابحال غربالگری کرده اند و از نظر میزان پوشش جمعیتی هم شهر های بهبهان، ایرانشهر، شهرکرد و بوشهر رتبه های برتر را در پویش ملی سلامت دارا هستند. وی با اشاره به اینکه هدف این پویش مراقبت مجانی بیماران دیابتی و پرفشاری خون در بستر برنامه سلامت خانواده و با ایجاد پرونده الکترونیک سلامت است، اظهار داشت: دیابت و فشارخون بیماران شناسایی شده هر ماه یا هر سه ماه یک مرتبه توسط مراقبان سلامت و پزشکان اندازه گیری خواهد شد و در صورت نیاز آزمایشات و داروهای مجانی دریافت می کنند.

منبع:

About Author