واعظی مطرح کرد؛ ۳۰ درصد نوبت دهی مراکز درمانی حضوری خواهد بود

فست فود باز: فست فود باز: رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، از هدف گذاری ۷۰ درصدی نوبت دهی الکترونیک در مراکز درمانی آگاهی داد.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، حسن واعظی اظهار داشت: یکی از ساز و کارهای اصلی اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع، بهره گیری از نظام ارجاع الکترونیک است، که بر پایه نوبت دهی الکترونیک قرار دارد. هم اکنون و با توسعه سامانه های نوبت دهی الکترونیک در بیشتر کسب وکارها، بهره گیری از این سامانه ها نیز در نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بمنظور ارائه خدمات سریع و آسان به شهروندان غیر قابل اجتناب است. وی ادامه داد: ارائه خدمات بموقع، جلوگیری از اتلاف وقت بیماران در فرآیندهای درمانی، استفاده مناسب از زمان پزشکان، بهره مندی عادلانه بیماران از خدمات تخصصی پزشکی، برنامه ریزی دقیق حضور پزشکان و بیماران در مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی از مواردی است که بهره گیری از «سامانه نوبت دهی الکترونیک جامع» را الزامی می سازد. واعظی افزود: هم اکنون مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی با همکاری مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت هم راستا با اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع، اقدامات مؤثری را بمنظور توسعه نوبت دهی الکترونیک به انجام رسانده است که همچون با اهمیت ترین این اقدامات اختصاص حداقل ۳۰ درصد ظرفیت پذیرش مراکز درمانی سرپایی به بیماران ارجاعی از سطح یک می باشد که نوبت دهی آنها بوسیله سامانه های نوبت دهی الکترونیک و ارجاع الکترونیک صورت می پذیرد. وی ادامه داد: همین طور اختصاص حداقل ۵۰ درصد ظرفیت پذیرش مراکز درمانی تخصصی به سامانه های نوبت دهی الکترونیک (غیرحضوری)، که باتوجه به حجم درخواست های اینترنتی ظرفیت تخصیصی در تخصص های مختلف می تواند افزایش یابد، از دیگر اقدامات است. همین طور تدوین دستورالعمل و فرآیندهای اجرائی نوبت دهی الکترونیک بمنظور ایجاد وحدت رویه در کلیه مراکز درمانی کشور صورت گرفته است. واعظی گفت: مشارکت و همکاری سازمان های بیمه گر پایه همچون سازمان تامین اجتماعی بمنظور اختصاص ظرفیت پذیرش مراکز درمانی وابسته آن سازمان به نوبت دهی الکترونیک و نیز افزایش ظرفیت نوبت دهی سامانه جامع نوبت دهی وزارت بهداشت که باتوجه به افزایش بازه های زمانی گرفتن نوبت و ظرفیت پذیرش مراکز درمانی می باشد، نیز انجام شده است. رییس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت افزود: به رغم این که نوبت دهی الکترونیک گام مؤثری در توسعه خدمات سلامت بشمار می رود ولی باید به این نکات توجه کرد که اختصاص بیشتر نوبت ها بصورت اینترنتی به دلایلی مختلفی امکانپذیر و ایده آل نیست. وی با بیان این که اختصاص تمام نوبت ها بصورت الکترونیک منجر به تضعیف برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع خواهد شد، درباب عدم امکان اختصاص بیشتر نوبت ها بصورت الکترونیک اظهار داشت: به دلیلهای عدم درک صحیح از تفاوت های ذاتی خدمات درمانی با سایر خدمات شهری، افزایش مراجعات غیرضروری به متخصص، عدم کفایت سواد سلامت جامعه در تشخیص نوع بیماری، خود تشخیصی و خودمراقبتی نادرست و خود انتخابی رشته تخصصی درمانگاه، افزایش انتخاب نادرست رشته تخصصی در گرفتن نوبت الکترونیکی توسط شهروندان، اشغال نوبت های الکترونیک ممکن برای مراجعه اشتباهی و بازماندن بیماران مرتبط، عدم مراجعه بیماران بدون اطلاع در ساعت نوبت گرفتن شده و اتلاف وقت پزشک متخصص در درمانگاه، مراجعه خارج از زنجیره ارجاع و غیرضروری، تضعیف اقتصاد سلامت بیمارستانها و مراکز درمانی کشور در شهرستان های کمتر برخوردار، تقلیل نوبت های قابل استفاده حضوری برای ارجاع از بخش اورژانس یا ویزیت پیگیری و ارجاع موازی، تقلیل نوبت حضوری برای اصلاح ویزیت حضوری در درمانگاه، اختصاص صحیح و مرتبط توسط متخصص اول و تقلیل نوبت حضوری برای ارائه خدمات به سالمندان، افراد بی سواد و افراد محروم، استفاده بیش از هدف گذاری انجام شده، از بستر خدمات اینترنتی و دیجیتالی امکانپذیر و ایده آل نیست. واعظی با اعلان اینکه همین طور امکان گرفتن نوبت درمانگاه های فوق تخصصی و مراکز ارجاع سطح سوم کشور بر خلاف سطح بندی و نظام ارجاع است، اشاره کرد: بدین جهت باتوجه به دلیلهای کارشناسی ذکر شده، دستیابی به ۷۰ درصد نوبت دهی ها بصورت الکترونیک در مراکز درمانی تا پایان تابستان ۱۴۰۳ هدف گذاری شده و مورد تاکید وزارت بهداشت است.

منبع:

About Author