فرشیدی خبر داد؛ استفاده از هوش مصنوعی در برنامه سلامت خانواده

به گزارش فست فود باز، معاون بهداشت وزارت بهداشت، از برگزاری پنج پنل تخصصی در اولین کنگره بین المللی پوشش همگانی سلامت با برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع الکترونیک اطلاع داد.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، حسین فرشیدی اظهار داشت: برنامه سلامت خانواده و ادغام آموزش در حوزه سلامت، برنامه سلامت خانواده و تقویت مراقبت های بهداشتی اولیه، برنامه سلامت خانواده و شاخصهای اجتماعی سلامت، برنامه سلامت خانواده و مشارکت اجتماعی و برنامه سلامت خانواده، سلامت الکترونیک و هوش مصنوعی؛ پنج مبحث پنل های تخصصی کنگره بین المللی در اسفند ماه خواهد بود. وی ادامه داد: به دنبال بیانیه آلماآتا در سال ۱۹۷۸ میلادی همه کشورها در تحقق این آرزو که دسترسی همگانی به نیازهای بهداشتی محقق شود، کوشیدند. در واقع رسیدن به یک هدف یعنی پوشش همگانی سلامت UHC مهم ترین دستاورد این بیانیه جهانی بود. فرشیدی افزود: حدود یک سال است که در ایران برنامه «سلامت خانواده» برای دستیابی همگانی به حداقل های سلامتی در چارچوب شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی راه اندازی شده و در این برنامه مقرر است از خدمات پایه تا تخصصی به شهروندان عرضه شود. معاون بهداشت وزارت بهداشت بیان نمود: ارتقای سواد سلامت، ارتقای خودمراقبتی، استفاده از تکنولوژی های نوین و هوش مصنوعی در ارائه ی خدمت و استفاده از تجارب همسایگان و کشورهای منطقه و جهان هم در اولین کنگره بین المللی «پوشش همگانی سلامت با برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع الکترونیک» دنبال خواهد شد. فرشیدی افزود: باید کاری نماییم که همه مردم به استانداردهای ارائه ی خدمت دسترسی یابند که در این راه در اختیار داشتن یک شبکه و نظام سلامت قوی ضروری می باشد. وی با اشاره به اینکه شراکت در پوشش همگانی سلامت به دنبال اینست که هیچکس از دسترسی به خدمات بهداشتی عقب نماند، خاطرنشان کرد: پزشکی از راه دور یا تله مدیسین، نظام ارجاع الکترونیک، پلت فرم ها و سیستم های نظارتی و نقش هوش مصنوعی در حوزه سلامت، سایر موضوعات در رابطه با سلامت خانواده است که در این کنگره مطرح خواهد شد. اولین کنگره بین المللی «پوشش همگانی سلامت با برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع الکترونیک» ۱۵ و ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ با حضور وزرای بهداشت کشورهای مدعو، مدیران، متخصصان و کارشناسان عالی رتبه و سازمان های بین المللی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می گردد.

منبع:

About Author