عین اللهی خبر داد؛ بودجه ۸۰۰۰ میلیاردی سازمان های بین المللی برای کاهش جمعیت ایران

فست فود باز: فست فود باز: وزیر بهداشت، از بودجه سازمان های بین المللی برای کاهش جمعیت در ایران آگاهی داد.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، بهرام عین اللهی، با اعلان اینکه یکی از اهداف مهم نظام سلامت، موضوع جوانی جمعیت است که سالهای سال به سبب سیاست های نادرست مورد غفلت قرار داشت، اظهار داشت: در طول سالهای قبل بیش از ۸ هزار میلیارد تومان بوسیله سازمان های بین المللی برای اجرای برنامه تنظیم خانواده و کاهش جمعیت در کشورمان هزینه شده بود. وی با اعلان اینکه موضوع جوانی جمعیت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و تا کنون ۲۲ جلسه قرارگاهی جوانی جمعیت تشکیل شده و تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور دراین زمینه بسیج شده اند، اضافه کرد: در اجرای سیاست جوانی جمعیت، تمامی مادران حامله و کودکان زیر ۵ سال زیر پوشش بیمه رایگان قرار گرفتند و خدمات مراکز درمان ناباروری نیز گسترش یافت. عین اللهی اشاره کرد: در دولت سیزدهم، ۱۲۶ مرکز سطح ۳ خدمات تخصصی و ۷۱ مرکز سطح ۲ تخصصی درمان ناباروری در کشور به وجود آمد و این در حالیست که تا مرداد ۱۴۰۰، تعداد مراکز سطح ۲ ناباروری در کشور صفر بود.

About Author