در دومین روز از نمایشگاه رسانه های ایران؛ رئیس انستیتو پاستور از غرفه مهر بازدید کرد

فست فود باز: به گزارش فست فود باز، در دومین روز از نمایشگاه رسانه های ایران؛ رئیس انستیتو پاستور ایران از غرفه خبرگزاری مهر بازدید نمود.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر مستقر در نمایشگاه رسانه های ایران، رحیم سروری رdیس انستیتو پاستور ایران از غرفه خبرگزاری مهر در این نمایشگاه بازدید نمود. پیشرفت تکنولوژی واکسن در ایران، صادرات واکسن به کشورهای مختلف، نقش انستیتو پاستور در مهار کرونا و سویه اومیکرون از محورهای صحبت سروری بود که بزودی در خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.

About Author