ناصحی در گفت وگو با فست فود باز مطرح کرد؛ بودجه مورد نیاز بیمه سلامت در ۱۴۰۳

به گزارش فست فود باز، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، حداقل بودجه مورد نیاز بیمه سلامت در سال آینده را بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام نمود.
محمدمهدی ناصحی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رشد بودجه ای بیمه سلامت در دو سه سال گذشته، مناسب بوده؛ اما ضروری است برای ارتقای خدمات به بیمه شدگان، این اعتبارات افزایش بیشتری یاید. وی با عنوان این مطلب که برای سال آینده بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم، اضافه کرد: این بودجه بر مبنای شاخص هایی که در قانون آمده، لحاظ شده است. ناصحی افزود: با عنایت به سبد کلی اعتبارات بیمه سلامت، انتظار داریم منابع ما کامل شود تا خدمات بیمه سلامت از پوشش مناسب تری برخوردار شود.

منبع:

About Author