با معرفی چهره های صنعت دارو؛ کنفرانس پایان سال دارو انجام شد

فست فود باز: کنفرانس پایان سال دارو، با معرفی و قدردانی از چهره های صنعت داروسازی کشور، اجرا شد.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، در کنفرانس پایان سال دارو که با حضور خیلی از چهره های سرشناس صنعت داروی کشور و با حمایت تشکل های مختلف حوزه دارویی در سالن دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید، محمود نجفی عرب به سبب ایفای نقش ممتاز در جایگاه رییس اتاق تجاری تهران، به عنوان چهره سال ۱۴۰۲ دارو معرفی گردید. کنفرانس پایان سال دارو با موضوع “بررسی حکمرانی دارو و ملاحظات سرمایه گذاری” به بررسی موضوعات ساختاری و گفتمان های حکمرانی و بررسی رویکردها و نگرش های فکری، ذهنی و فلسفی مدیریت دارو می پردازد. فعالان دارویی و صاحب نظران، در این کنفرانس ضمن بررسی فراز و فرودهای سرمایه گذاری در صنعت دارو و سلامت در سال گذشته، چشم انداز سال آتی را نیز با تمرکز به مباحث حکمرانی مورد واکاوی قرار دادند. امسال کنفرانس پایان سال دارو، بیش از هر چیز، زیر سایه بحران نقدینگی، به عنوان مهم ترین چالش زیست بوم دارویی کشور، قرار گرفت و سخنرانان نسبت به آن، توجه ویژه ای داشتند. بنا بر این ارائه پیشنهادهای جدید برای تامین نقدینگی و گذر از بحران مالی، از بخش های قابل توجه این کنفرانس بود معرفی چهره سال دارو در این مراسم، محمود نجفی عرب رییس اتاق تجاری تهران به عنوان چهره سال دارو، لوح و تندیس خودرا دریافت کرد. فعالان دارویی، از خاصیت های نجفی عرب به قدرت تصمیم گیری، سخت کوشی در رسیدن به هدف، مدیریت در سازماندهی و تقسیم مسئولیت، اعتقاد به کار تشکلی و جمعی، مقاومت در مقابل خواسته های تحمیلی از طرف افراد فرادستی، پرهیز از نگرش جناحی در تصمیمات تخصصی، تاکید بر تصمیمات بلندمدت و پرهیز از پراکنده شدن افراد و گروه ها اشاره کردند. همین طور از ابراهیم هاشمی به عنوان چهره صنعت پخش دارو تقدیر گردید. فعالان صنعت دارو و صنعت پخش دارو، گذر از بحران های مختلف همچون بحران نقدینگی را نتیجه تدابیر مدیریتی و روح همکاری و فعالیت صنفی و تیمی ابراهیم هاشمی برشمردند. علاوه بر محمود نجفی عرب و ابراهیم هاشمی، در این مراسم از علی منتصری به عنوان پیشکسوت تقدیر گردید. فعالان دارویی، علی منتصری را استاد خود عنوان کردند و تصریح کردند که ورود، آموزش و ارتقای آنها در زیست بوم دارویی کشور مدوین راهنمایی ها، حمایت ها و انگیزه بخشی های علی منتصری بوده است. از او به عنوان یکی از نوآوران حوزه های مختلف دارو شامل برنامه ریزی تا آموزش نام برده شد. معرفی دو بانوی ارزش آفرین در زیست بوم دارویی علاوه بر معرفی چهره سال دارو، در کنفرانس پایان سال دارو ۱۴۰۲ از دو نفر از زنان داروساز نیز تقدیر به عمل آمد. در این مراسم، فاطمه اطیابی عضو هیأت علمی دانشکده داروسازی تهران که یکی از دانشمندان یک درصد جهان است، به پاس یک عمر ارزش آفرینی در حوزه علمی و پژوهشی و همین طور نغمه نصر، به پاس یک عمر ارزش آفرینی در سازمان غذا و دارو لوح و تندیس خودرا دریافت نمودند. قدردانی از بدنه کارشناسی سازمان غذا و دارو، ایده جدیدی است که با حمایت تشکل های حوزه دارویی، بمنظور تقدیر و تشکر از نیروی انسانی این سازمان در قالب یک نظرسنجی مدون و داوری به انجام می رسد. امسال نغمه نصر به انتخاب اهالی صنعت به عنوان چهره ارزش آفرین در سازمان غذا و دارو برگزیده شد و در کنفرانس پایان سال، لوح و تندیس مربوطه به ایشان اهدا شد. چهره های دارویی از نغمه نصر به عنوان یک پشتوانه محکم، متین، با دانش و آگاهی و اخلاق مدار نام بردند که مبتنی بر مسئولیت پذیری و قانونمداری، راهگشای صنعت داروسازی است و کیفیت داروهای ایرانی مدیون تلاش مستمر ایشان است. درباب عملکرد فاطمه اطیابی که در کنفرانس پایان سال دارو از کوشش های وی در حوزه علمی و پژوهشی تقدیر گردید، محسن امینی رییس دانشکده داروسازی تهران، اظهار داشت: کارنامه کارهای ایشان خاص و درخشان است و مقالات ایشان در ارتقای کیفی دانشگاه علوم پزشکی تهران در دنیا تأثیرگذار بوده است. پروژه های تحقیقاتی ایشان نوآورانه است و موجب می شود که محصولات جدید دارویی در کشور تولید شود. بسیاری از پروژه هایی که ایشان برای دانشجویان تعریف کردند، قابلیت آنرا دارند که فرمولاسیون های جدید در بازار دارویی کشور ارائه شود. این کنفرانس با حمایت و همراهی اغلب تشکل های دارویی شامل سندیکای تولیدکنندگان دارو، اتحادیه واردکنندگان دارو، انجمن صنعت پخش دارو، انجمن علمی اقتصاد و مدیریت دارو، انجمن شرکت های دانش بنیان سلامت و فدراسیون اقتصاد سلامت اجرا شد. کنفرانس پایان سال دارو ۱۴۰۲، با تأکید بر ضرورت بهینه سازی ساختاری دارو و اهمیت بررسی سناریوهای مختلف حکمرانی، پایان یافت.

About Author