کلانتری: داروخانه ها برای خرید شیرخشک پول ندارند

به گزارش فست فود باز، رئیس انجمن داروسازان ایران خطاب به رئیس امور سلامت و رفاه سازمان برنامه و بودجه، اظهار داشت: نقدینگی داروخانه ها تمام شده است.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، شهرام کلانتری خاندانی، ضمن اشاره به وضعیت بحرانی داروخانه ها، اضافه کرد: اگر هر چه سریع تر مطالبات داروخانه ها بابت یارانه سهم ارز شیرخشک پرداخت نشود، توان خرید مجدد وجود ندارد و اساسا در مناطقی از کشور شیرخشک گرفتار کمبود خواهد شد. وی افزود: به جای ادبیات آمرانه در سازمان رگولاتور و دستور به داروخانه ها برای خرید مجدد، انسداد نقدینگی در سازمان های وابسته به دولت همچون بیمه و برنامه و بودجه را رفع کنید. رئیس انجمن داروسازان ایران اظهار داشت: وقتی داروخانه ها نقدینگی برای خرید مجدد ندارند، از این حیث مسئولیت بروز کمبود متوجه داروخانه نیست. وی ادامه داد: سازمان غذا و دارو به جای تهدید داروخانه ها، کمک نماید نقدینگی مورد نیاز زودتر به داروخانه ها برگردد.

منبع:

About Author