در تهران؛ سند همکاریهای جامع بهداشتی ایران و روسیه به امضا رسید

فست فود باز: سند موافقتنامه همکاریهای جامع بهداشتی دو کشور ایران و روسیه، در تهران به امضا رسید.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، سند موافقتنامه همکاریهای جامع بهداشتی ایران و روسیه توسط محمد حسین نیکنام دستیار ویژه وزیر بهداشت و دکتر گلاگولو معاون وزیر بهداشت فدراسیون روسیه امضای اولیه شد. در امتداد توسعه همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، سند موافقتنامه همکاریهای جامع بهداشتی دو کشور در حاشیه مراسم اختتامیه هفدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی توسط دکتر محمد حسین نیکنام، دستیار ویژه وزیر بهداشت و دکتر گلا گولو معاون وزیر بهداشت فدراسیون روسیه امضای اولیه شد. این سند پیرو چند دور مذاکرات فنی وزارتخانه های بهداشت دو کشور تدوین شد و زمینه ساز همکاری طرفین در عرصه های مختلف همچون تامین و تولید مشترک دارو و تجهیزات پزشکی، تحقیقات سلامت، تکنولوژی های جدید و دیجیتال، آموزش پزشکی، همکاریهای دانشگاهی، آموزش متخصصان سلامت، و مدیریت بیماریهای واگیر و غیرواگیر می باشد. در طول مذاکرات، طرفین از ایده برگزاری نشست های عالی سالانه دو کشور در عرصه سلامت استقبال و وتوافق کردند که برنامه ریزی های محتوای و اجرائی مناسب را بعمل آورند.

منبع:

About Author