معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛ نگاه حاکمیت به ارائه دهندگان خدمات سلامت باید تغییر کند

فست فود باز: معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، ارائه کنندگان خدمات را در فرهنگ سازمانی نظام های بهداشتی، رکنی مهم توصیف کرد.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، بهروز رحیمی، در اولین همایش بین المللی پوشش همگانی سلامت خانواده و نظام ارجاع، با اشاره به چالش ها و راهکارهای اجرای برنامه سلامت خانواده در ایران، اظهار داشت: بحث تامین منابع مالی و تامین پایدار منابع یکی از اشکالات اساسی سیستم سلامت در همه کشورها و حکومت ها است. وی اشاره کرد: کمبود تامین منابع و پایداری آن فقط مختص کشور ما نیست و طبق صحبت با مسئولان سیستم سلامت و سازمان های جهانی و مطالعه مقالات مروری، این مشکل برای همه کشورها وجود دارد. بگفته رحیمی، فارغ از نوع منابع در کشور ما در دهه های گذشته قوانین خوبی برای تامین منابع مصوب شده است؛ مثل یک درصد مالیات سلامت یا ماده ۴۶ قانون الحاق که ۱۰ درصد از منابع خالص هدفمندی را برای سیستم سلامت تامین می کند. وی، هماهنگی کامل در اجزای تامین کننده منابع ارائه کننده خدمات، دریافت کنندگان و تامین کنندگان هزینه های سیستم سلامت و کسانی که هزینه های سیستم سلامت را بالا می برند، مهم ترین نکته چالش برانگیز عنوان نمود. رحیمی با اشاره به درس آموخته های کرونا، اشاره کرد: در روزهای کرونا با بازگشت به نظام مراقبت های اولیه بهداشتی، مراقبت از سلامت و خودمراقبتی، شاهد کاهش بار هزینه های سیستم سلامت و هزینه های روانی و اجتماعی بودیم و آنجا که به نظام های حاد و درمان بازگشتیم بار هزینه ها افزایش پیدا کرد. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، توجه به ارائه کنندگان خدمات در این راه را مهم برشمرد و اظهار داشت: تا آن زمان که نظام های پرداختی ما منطبق بر زحمات ارائه کنندگان خدمات و نیاز دریافت کنندگان خدمات نباشد گرفتار تعارض خواهیم شد و اشکالات عدیده ای پدید می آوریم. به گفته ی ایشان، در فرهنگ سازمانی نظام های بهداشتی، ارائه کنندگان خدمات یک رکن مهم هستند و توجه به مشتری داخلی نیز رکن مهم دیگری در ارائه خدمات و حفظ و پایداری کیفیت خدمات محسوب می شود. رحیمی، چالش اصلی سیستم سلامت را فارغ از کمبود منابع و دسترسی بموقع به منابع بیشتر به نظام پرداخت و نوع نگاهی مرتبط دانست که حاکمیت در تامین منابع برای ارائه کنندگان خدمات دارد. به گفته ی ایشان، هر قدر رقم پرداختی به ارائه دهندگان خدمات مطابق با ارزش خدمات آنان و قابل توجه تر باشد، آنان در ارائه خدمات پویاتر شده و فرهنگ سازمانی ما نیز تاب آوری بالاتری خواهد داشت. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به این که در نظام سلامت، مسئولیت های اجتماعی و نقش آفرینی اجتماعی در همه عرصه ها است، اظهار داشت: برای به یادگار ماندن این نقش آفرینی نیاز به برندسازی داریم. وی اشاره کرد: مراقبت های اولیه بهداشتی و اتفاقاتی که در عرصه سلامت به عنوان یک امر پایه رخ می دهد امروزه نیاز به تجاری سازی از نوع برندسازی دارد. رحیمی با اشاره به زحمات سیستم سلامت ایران در طول دهه های گذشته در بحث مراقبت های اولیه و مراقبت های پایه اظهار داشت: این مراقبت های اولیه می تواند یک برند خوب باشد و با بهره گیری از این ظرفیت می توانیم هزینه های سیستم سلامت را کاهش دهیم. معاون وزیر بهداشت اشاره کرد: برگزاری این همایش ها و کنگره ها می تواند به این باورپذیری کمک نماید اما لازمه این امر حضور تامین کنندگان هزینه های سیستم سلامت و دریافت کنندگان خدمات سلامت علاوه بر اجزای اصلی ارائه کننده خدمات است. رحیمی در آخر اظهار امیدواری کرد که این همایش ضمن این که موجب توجه بیشتر مسئولان و سیاست گذاران و حاکمیت به بحث سلامت می شود، همین طور سبب می شود که بتوانیم باتوجه به محدودیت ها و مدیریت بهتر منابع به ارائه خدمات به نحو مطلوب تر و با بوجودآوردن ارزش افزوده بیشتر به مردم بپردازیم.

منبع:

About Author