شاهمرادی خبر داد؛ بازار ۲ و نیم میلیارد دلاری تجهیزات پزشکی کشور

به گزارش فست فود باز، مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، در رابطه با وضعیت تولید تجهیزات پزشکی در مقایسه با چند سال قبل اظهار داشت: تحریم ها سبب شد تولیدات داخل توسعه پیدا کند.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، سعیدرضا شاهمرادی اضافه کرد: با عنایت به گستردگی حوزه تجهیزات پزشکی در کشور، این حوزه دارای ارزش ۲.۵ میلیارد دلاری بوده که حدود ۶۰ درصد این ارزش، از راه واردات و ۴۰ درصد آن از راه تولید تأمین می شود وی افزود: در سالهای اخیر با اعمال سیاست های پشتیبانی از تولید این نسبت تقریبا به هم نزدیک شده و به حدود ۵۰ درصد رسیده است. شاهمرادی خاطرنشان کرد: تکیه اصلی ما بر توانمندی های داخلی است چونکه میتوان بعنوان منبعی که تداوم بیشتری دارد روی آن حساب کرد. به همین خاطر رونق اقتصادی در قسمت تولید بیشتر از سالهای گذشته است.

About Author