بازدید هیات بازرسی از بیمارستان قلب شهید رجایی تهران

فست فود باز: هیاتی از سازمان بازرسی کل کشور از بیمارستان قلب شهید رجایی تهران بازدید نمود.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، هیأتی از سازمان بازرسی کل کشور به سرپرستی ناهید جلیلیان سرپرست گروه بازرسی تحقیقات و آموزش پزشکی سازمان بازرسی از بیمارستان قلب شهید رجایی تهران بازدید نمود. هیأت بازرسی ضمن بازدید از بخش های مختلف بیمارستان قلب شهید رجایی مانند بخش اورژانس و بخش داخلی قلب در گفتگوی چهره به چهره با بیماران در جریان مشکلات این مجموعه درمانی قرار گرفت. در این بازدید که با حضور معاون درمان بیمارستان انجام شد، دستورالعمل نوروزی فرایند درمان، ضوابط بهداشت و درمان و رسیدگی و میزان رضایتمندی بیماران مورد بررسی قرار گرفت.

About Author