متخصص تغذیه عنوان کرد؛ رژیم غذایی برمبنای گروه خونی قابل استناد نیست

به گزارش فست فود باز، یک متخصص تغذیه، با اعلان اینکه برمبنای گروههای خونی، مصرف یا عدم مصرف هیچ ماده غذایی سفارش نمی گردد، اظهار داشت: حذف گروه خاصی از مواد غذایی در دراز مدت، با مشکلات فراوانی همراه خواهد شد.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، تیرنگ نیستانی، با طرح این سوال که آیا می شود بطورمثال برای یک کودک سه ساله هم برمبنای این که گروه خونی برخی مواد غذایی را قدغن کرد، اضافه کرد: این رژیم های غذایی هیچ منطقی علمی ندارند و بدون شک در دراز مدت می توانند لطمه جدی به بدن وارد کند. وی با اشاره به این که پیروی از رژیم های غذایی هیچ گاه نباید برمبنای سلیقه یا باور افراد سفارش و تجویز شود، اظهار داشت: بطور کلی طب و علوم پزشکی باید مبتنی بر شواهد علمی باشد. نیستانی اضافه کرد: هیچ نوع شواهد علمی مبتنی بر اختصاصی بودن غذا برای گروههای خونی مختلف وجود ندارد. وی با اعلان اینکه سفارش های غیر علمی برخی افراد برای پیروی از رژیم های غذایی باتوجه به گروه خونی خاص می تواند به ضرر سلامت تمام شود، اشاره کرد: زمانی که از گروههای خونی صحبت می نماییم این مساله با دوران کودکی نیز گره می خورد، بدین سبب اگر این باور درست باشد قاعدتاً باید این محدودیت های غذایی برای کودکان نیز شروع شود. این متخصص تغذیه و رژیم درمانی اضافه کرد: مشکلاتی که رژیم غذایی برمبنای گروه خونی، برای افراد به وجود می آورد در گروههای خاص، کودکان، سالمندان و افراد با بیماری زمینه ای می تواند بمراتب حادتر باشد. وی با اعلان اینکه اساساً تامین نیازهای تغذیه ای بدن با ریز مغذی ها و درشت مغذی ها مسئله ای بسیار مهم می باشد، اشاره کرد: گروههای تخصصی برمبنای شواهد علمی تصمیم گیری می کنند که بدن کودکان و یا بزرگسالان به چه میزان و از چه گروهایی به مواد غذایی نیاز دارد. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اشاره کرد: مواد غذایی که افراد از کودکی تا بزرگسالی مصرف می کنند در دراز مدت اثرات خودرا نشان میدهد و بطور قطعی گروههای خونی در استفاده یا منع مصرف مواد غذایی هیچ نقشی ندارند. نیستانی با یادآوری این که برمبنای گروههای خونی، مصرف یا عدم مصرف هیچ ماده غذایی سفارش نمی گردد، هشدار داد: چنانچه به بهانه حفظ سلامت بدن، گروه خاصی از مواد غذایی حذف شود در دراز مدت مشکلات فراوانی را در پی خواهد داشت. این متخصص تغذیه و رژیم درمانی اظهار داشت: مطالعات جمعیتی و شواهد علمی ثابت شده بسیار زیادی وجود دارد که عدم مصرف گروهی از مواد غذایی خصوصاً لبنیات افراد را با مخاطرات مختلفی مثل مشکلات استخوانی مواجه کرده خواهدنمود. وی با اعلان اینکه اگر لازم باشد مصرف برخی گروههای غذایی با نظر محدود شود برای جبران این کمبود داروهای مکمل تجویز می شود اظهار داشت: این موارد با رژیم های خودسرانه ای که برمبنای گروههای خونی گرفته می شود، بطورکامل متفاوت می باشد. نیستانی افزود: خطرات رژیم های غذایی باتوجه به اینکه چه گروه هایی از مواد غذایی حذف می شوند می تواند، متفاوت باشد. این متخصص تغذیه و رژیم درمانی، با انتقاد از رفتارهای افرادی که با هدف سلامت سفارش به پیروی از رژیم های غذایی وابسته به گروه خونی می کنند، اضافه کرد: این مساله که بدن انسان برای حفظ سلامت به چه گروه هایی از مواد غذایی نیاز دارد وابسته به اعتقاد یا باور این نظر غیرکارشناسانه نیست بلکه باید تمام این موارد علمی و ثابت شده باشد. استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با یادآوری این مساله که ادعای علمی نیاز به شواهد علمی معتبر دارد توضیح داد: نتیجه تحقیقات در موضوعات سلامت محور و تغذیه ای باید به تأیید سازمان بهداشت جهانی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای کشور، انجمن تغذیه ایران و یا سایر مجامع علمی ملی و بین المللی معتبر دنیا برسد، این مراکز مرجع رسمی اعلام این مطالب اند و هر مطلبی که به تأیید این مراکز نرسیده باشد فاقد اعتبار است. نیستانی با بیان این مساله که تغذیه، رژیم غذایی و بطور کلی امور مربوط به سلامت افراد هیچ گاه مسئله ای فردی نیست، اشاره کرد: تحقیقات تغذیه ای فقط در قالب های علمی سندیت دارد، این تحقیقات باید تکرار پذیر باشد تا برای جمعیت عمومی استفاده گردد.

About Author