در نامه ای به وزیر بهداشت مطرح شد؛ اعتراض سازمان نظام پرستاری به تصمیمات وزارت بهداشت

فست فود باز: فست فود باز: رئیس کل سازمان نظام پرستاری، در نامه ای به وزیر بهداشت نسبت به تصمیمات این وزارتخانه که سبب تضعیف انگیزه های خدمت جامعه پرستاری شده است، به شدت انتقاد و گلایه نمود.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، محمدتقی جهانپور، در نامه ای به بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، نوشت: در ایام پایانی سال ۱۴۰۲، دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت ضمن بررسی دقیق بسته های خدمتی تعرفه گذاری خدمات پرستاری و گرفتن نظر کارشناسی و در نظر گرفتن تمامی ملاحظات فنی و مالی، با افزایش ۳۰ درصدی ارزش نسبی بسته های مذکور موافقت نمود. این اقدام در کنار مواضع حمایتی جنابعالی از حرفه مقدس پرستاری امری پسندیده بود. اما متأسفانه در مرحله ابلاغ، وزارت بهداشت با نقض نظر کارشناسی و نادیده گرفتن اصول علمی و واقعیات میدانی از شرایط بغرنج پرستاری این عدد را به ۱۵ درصد تقلیل داده و برای تصویب به هیأت دولت ارسال نموده است. سازمان نظام پرستاری ضمن اعتراض شدید نسبت به این اقدام یک سویه و نادیده انگاشتن صدها ساعت کار فنی در کمیته های مختلف سطح وزارتی و بین قسمتی از جنابعالی درخواست می کند نسبت به اعمال و ابلاغ جمع بندی انجام شده برمبنای رأی دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت اقدام لازم را مبذول نمائید. یکی دیگر از عوامل ایجاد نارضایتی در تعرفه گذاری خدمات پرستاری نیز حذف ۱۷ درصد از جز حرفه ای مربوط به پرستاران است که متأسفانه به رغم هشدارهای سازمان نظام پرستاری بصورت یک سویه و بدون توجه به عواقب آن از جانب وزارت بهداشت از سبد درآمدی پرستاران حذف گردید و موجبات تجمعات و اعتراضات پرستاران در سال قبل را فراهم نمود. پس یکی از خواسته های به حق جامعه پرستاری برگشت ۱۷ درصد سهم پرستاران از جز حرفه ای تولید شده است که نقش پرستاران در تولید آن بیش از سهمی است که خواهان آن هستند. بی گمان اثر هر گونه اقدام معطوف به عدالت در باز توزیع منابع مالی در سیستم سلامت بلا فاصله بعد از اجرا و بصورت ملموس در خدمت گیرندگان که همان مردم ایران هستند، دیده خواهد شد.

منبع:

About Author