عبادی عنوان کرد؛ وضعیت استخدام پرستاران دوران کرونا

به گزارش فست فود باز، معاون پرستاری وزارت بهداشت، از جذب و به کارگیری پرستاران در مراکز درمانی با اولویت مناطق محروم اطلاع داد.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، عباس عبادی اظهار داشت: در شرایط کنونی، ۲۰۹ هزار کادر درمان شامل پرستار، اتاق عمل، هوشبری، بهیار و کمک پرستار در مراکز درمانی وزارت بهداشت، بخش خصوصی، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح مشغول خدمت هستند. وی ادامه داد: ۲۱ هزار نفر از پرستاران که بخش عمده آنها در دوران کرونا نیروهای طرحی بودند، استخدام شده اند و هم اکنون جذب پرستاران در مراکز درمانی در اولویت وزارت بهداشت بوده و تعداد کمی از همکاران ما در مناطقی که مجوز استخدام در آنها وجود ندارد، برای جذب باقی مانده اند. معاون پرستاری وزارت بهداشت همینطور از تدوین لایحه مادی و معنوی پرستاران اطلاع داد و اظهار داشت: این لایحه دارای ۳۱ ماده است که یک ماده آن به جذب پرستارانی که بحران هایی مانند کرونا و…، در خدمت نظام سلامت هستند، اختصاص دارد و امیدواریم با تصویب آن در مجلس بتوان اقدامات موثرتری برای این قشر زحمتکش برداریم. عبادی با اشاره به اینکه کمبود نیروی پرستاری یک چالش عمومی جهانی است و کشور ما هم از این مورد مستثنی نیست، اضافه کرد: با افزایش پذیرش دانشجویان پرستاری در دانشگاه ها و تسهیلاتی که برای استخدام و تبدیل وضعیت آنها در حال انجام می باشد، درصورتیکه قانونگذار از این بابت به نظام سلامت کمک نماید، امیدوار خواهیم بود تا چند سال آتی مشکل کمبود پرستار در کشور کاهش پیدا کند.

About Author