رنجبران در گزارش فست فود باز خبر داد؛ تسویه حساب سهم بیمه سلامت با داروخانه ها

به گزارش فست فود باز، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران، از تسویه حساب مطالبات سال قبل داروخانه ها درقالب سهم سازمان بیمه سلامت ایران اطلاع داد.
حسین رنجبران در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با آخرین وضعیت پرداختی به داروخانه ها اظهار داشت: سازمان بیمه سلامت با ۱۳ هزار و ۵۰۰ داروخانه طرف قرارداد است، این سازمان مطالبات داروخانه ها را تا آخر سال ۱۴۰۲ پرداخت نموده است، در چارچوب مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی پرداختی تا دیماه سال قبل توسط سازمان هدفمندی انجام شد و تنها دو ماه باقی مانده است که سازمان برنامه و بودجه طی چند روز گذشته این منابع را به سازمان های بیمه گر تخصیص داد، بنابراین درتلاش هستیم مطالبات دو ماهه باقی مانده از سال قبل طی چند روز آینده با همکاری سازمان هدفمندی پرداخت گردد. وی ادامه داد: خوشبختانه اقدامات لازم برای پرداخت مطالبات فروردین ماه سالجاری سهم سازمان هم در حال انجام می باشد. رنجبران در مورد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی، خاطرنشان کرد: از تیرماه سال قبل سازمان هدفمندی پرداختی ها را انجام می دهد، این در شرایطی است که تا پیش از آن سازمان های بیمه گر به مدت یک سال این کار را انجام می دادند؛. خوشبختانه سازمان بیمه سلامت، یک سال در پرداخت منظم ما به التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سازمان برنامه و بودجه همکاری مناسب داشت و همواره داروسازان، تقدیر وتشکر در پرداختی منظم در آن مقطع از دولت و سازمان برنامه و بودجه و سازمان بیمه سلامت داشته اند. وی عنوان کرد: هم اکنون پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز ترجیحی بر عهده چند مجموعه بوده و مشکلاتی برای داروسازان و شرکتهای دارویی بوجود آمده است، بنابراین پیشنهاد می شود اگر این مسئله به روال گذشته برگشته و با نظارت دقیق سازمان برنامه و بودجه باشد؛ میتوان از ایجاد مشکل برای پزشکان داروساز، جلوگیری و رضایتمندی بیمه شدگان در دریافت خدمات را افزایش داد.

منبع:

About Author