دستیار ویژه رییس جمهور عنوان کرد؛ در بعضی از حوزه های پرستاری پیوست عدالت وجود ندارد

فست فود باز: به گزارش فست فود باز، دستیار ویژه رئیس جمهور، از تدوین لایحه حقوق مادی و معنوی پرستاران با دستور رئیس جمهور اطلاع داد.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، سکینه سادات پاد، ضمن ابراز امیدواری نسبت به تصویب این لایحه و احقاق حقوق پرستاران، اظهار داشت: مأموریت بنده اینست که به سراغ طیف ها و مشاغل مختلف بروم و نسبت وزارت خانه ها و مشاغل با حقوق مردم را بررسی کنم و برای استیفای حقوق مخاطبان وزارت خانه ها تلاش کنم. وی ادامه داد: بنا بر این در برنامه سفرهای استانی به بیمارستان ها هم رجوع و وضعیت آنها را بررسی می کنم و ارتباطم با پرستاران در این سفرها، من را ترغیب کرد که بررسی بیشتری در مورد وضعیت پرستاران داشته باشم. پاد با اعلان اینکه پرستاران نقش کلیدی در نظام سلامت دارند، افزود: وسیع ترین و پرحجم ترین شغل را پرستاران دارند اما احساس می شود به نسبت این میزان اثرگذاری زیاد، ناترازی هایی وجود دارد. پرستاران حلقه میانی پزشکان با بیمار و بیمار با خانواده اش هستند اما این نقش اساسی آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است. دستیار ویژه رئیس جمهور ضمن اشاره به فرمایش رهبری در خصوص ضرورت وجود پیوست عدالت در همه آیین نامه ها و دستورالعمل ها، اظهار داشت: بنظر می رسد در بعضی حوزه های پرستاری پیوست عدالت وجود ندارد و در جلسه ای که با وزیر بهداشت داشتیم به این جمع بندی رسیدیم که باید به سراغ تدوین یک لایحه کامل برای حقوق مادی و معنوی پرستاران برویم که این لایحه تدوین و تقدیم ریاست جمهوری شد. پاد افزود: رئیس جمهور فورا دستور دادند که باید تا زمان احقاق حقوق جامعه پرستاری این پیگیری ها ادامه یابد. در همین راستا هم وزیر بهداشت در زمان بسیار کوتاهی دستورات مربوطه را صادر کردند و دکتر عبادی هم بسیار مسئولانه به پیگیری و همکاری پرداختند. وی ضمن اشاره به نقش مهم پرستاران در تأمین سلامت مردم، اشاره کرد: شغل پرستاری انسان ها را منظم و مسئولیت پذیرتر می کند و پرستاران گوهر نظام سلامت، الگوی مهربانی، دلسوزی، ایثارگری و صبوری هستند و بنا بر این افتخار می کنم که بتوانم قدم کوچکی برای استیفای حقوق پرستاران بردارم. پاد با اعلان اینکه فقدان توانایی انجام کار تیمی گاهی سبب می شود اهداف حاصل نشوند، خاطرنشان کرد: کار تیمی پرستاران بسیار پرارزش است. در تعریفی که سازمان جهانی بهداشت از پرستار دارد او را در عین داشتن شخصیت مستقل، همکار پزشکان هم معرفی می کند. حقوق خیلی از مردم در پرتوی اینکه شخصیت مستقل پرستار محقق شود، تأمین می شود. وی ادامه داد: اگر به این نکات توجه نشود تا سال ۲۰۳۵ رقم کمبود پرستار در دنیا به ۹ میلیون نفر می رسد و اگر گامهای خویش را سریع تر نکنیم با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد. دستیار رئیس جمهور در زمینه پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی با اخطار نسبت به این که تمایل به مهاجرت بین پرستاران قائل توجه است، اظهار داشت: برخی پرستاران احساس می کنند عدالت در پرداخت در کشورهای دیگر بهتر است و این مورد منجر به مهاجرت آنها می شود. اما وقتی مسئله و راهکار مشخص است، باید به حل آن مسئله اقدام نمود و لایحه حقوق مادی و معنوی پرستاران هم در همین راستا کمک کننده خواهد بود. او در آخر ضمن اشاره به مجاهدت های پرستاران در روزهای همه گیری کرونا بیان نمود: نخستین شهدا در همه گیری کرونا از جامعه پرستاری بودند. در این همه گیری بیشتر از ۳۲۴ شهید پرستار داشته ایم و این مورد ما را مصمم می کند که به احقاق حقوق پرستاران توجه بیشتری داشته باشیم.

منبع:

About Author