متخصص رادیوانکولوژی عنوان کرد؛ وضعیت تومورهای مغزی در کودکان

به گزارش فست فود باز، یک متخصص رادیوانکولوژی اظهار داشت: تومورهای مغزی در کودکان به علت نوع تومور و درمان آن، با تومورهای مغزی بزرگسالان متفاوت می باشد.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، میترا قالیبافیان متخصص رادیوانکولوژی و مسئول فنی بخش رادیوانکولوژی بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک، در رابطه با اهمیت پرداختن به تومورهای شایع مغزی، اضافه کرد: طی سالهای اخیر در بیمارستان محک کارگروه نوروانکولوژی بر درمان تومورهای مغزی متمرکز شده است. این کارگروه با جدیت هرچه تمام تر، برنامه های درمانی مؤثرتر و به روزتری را برای درمان تومورهای مغزی کودکان برمبنای علم مبتنی بر شواهد (evidence based medicine) و آموخته های توموربورد یا همایش های علمی، پیشنهاد می دهد. همینطور جلسات توموربورد بر خردِ جمعی و بررسی همه جانبه و هم زمان بیماری توسط گروههای مختلف درمانی متمرکز است و احتمال خطاهای پزشکی را کم می کند. وی ادامه داد: تومورهای مغزی در کودکان به سبب نوع تومور و درمان آن با تومورهای مغزی بزرگسالان متفاوت می باشد و از این منظر هدف نخست کنگره نشان دادن تفاوت نوع تومورهای مغزی و درمان آن میان کودکان و بزرگسالان است. هادی موسی خانی فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان، هم با اعلان اینکه بیشتر از ۲۰ درصد کودکان مبتلا به تومورهای مغزی کودکان در بیمارستان محک بصورت مستقیم درمان می شوند و بیماران دیگر هم در ۴۱ مرکز درمانی در سراسر کشور تحت حمایت مؤسسه محک قرار دارند اضافه کرد: به همین دلیل کنگره با تمرکز بر رویکرد چند تخصصی در درمان تومورهای مغزی کودکان انجام می شود. وی با اشاره به نقش و اهمیت پروفسور پروانه وثوق در عرصه انکولوژی کودکان در ایران بیان کرد: خیلی از انکولوژیست ها در ایران بصورت مستقیم و غیر مستقیم شاگرد پروفسور پروانه وثوق بودند و باتوجه به نقش ایشان در درمان انکولوژی کودکان این کنگره با یادبود پروفسور پروانه وثوق انجام می شود. موسی خانی در ادامه با اعلان اینکه بیمارستان محک در پیگیری رویکرد درمان چند تخصصی در تومورهای مغزی کودکان در ایران پیشرو است اضافه کرد: گرچه در سایر مراکز درمانی بصورت غیرمستقیم رویکرد درمان چند تخصصی در انکولوژی کودکان دنبال می شود اما بیمارستان محک با برگزاری جلسات درمان چند تخصصی از سال ۱۴۰۱ تابحال در این زمینه پیشگام است و امیدواریم که سایر مراکز درمانی هم با الگوگیری از بیمارستان فوق تخصصی محک بتوانند رویکرد درمان چند تخصصی در تومورهای مغزی کودکان را بصورت مستقیم اجرا کنند.

About Author