محمدی خبر داد؛ داروی وارفارین برای نخستین بار در کشور تولید می شود

فست فود باز: رییس سازمان غذا و دارو، از دستیابی ایران به فناوری تولید داروی وارفارین بیماران قلبی آگاهی داد.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، سیدحیدر محمدی اظهار داشت: نخستین تولید کننده وارفارین داخلی ظرف روزهای آینده مقدار زیادی از این دارو را در بازار توزیع خواهدنمود. وی ادامه داد: وارفارین داروی خاصی است و تولید آن باتوجه به پنجره درمانی محدودی که دارد نیازمند شرایط ویژه ای است که یکی از تولیدکنندگان داخلی موفق به تولید شده است. محمدی به بیماران قلبی اطمینان داد که باتوجه به واردات حجم مناسبی از داروی وارفارین و تولید داخلی این دارو بطور قطع طی ماه های آتی محدودیتی در مورد عرضه وجود نخواهد داشت. وی مردم خواست بدون هیچ نگرانی فقط به اندازه نیاز خود وارفارین را تهیه کنند تا شاهد انقضای تاریخ آن در منزل نباشند.

منبع:

About Author