در گفت وگو با فست فود باز مطرح شد؛ چرا عدم دسترسی به دارو اتفاق می افتد

فست فود باز: رییس اداره پایش زنجیره تامین داروی سازمان غذا و دارو، در مورد مواردی که تحت عنوان عدم دسترسی به دارو قلمداد می شود، توضیحاتی داد.
محمدحسین متولی، در گفت و گو با خبرنگار مهر درباب میزان دسترسی بیماران به انواع داروها، اظهار داشت: بطور کلی دسترسی به دارو سطوح مختلفی دارد و ممکنست بیماران در مورد این مساله اطلاعات کافی نداشته باشند. وی ادامه داد: داروی IVIG یک داروی بیمارستانی بوده و تنها باید در بیمارستان مصرف شود، بدین سبب بمنظور مدیریت مناسب تر، وجود این داروی حیاتی و گرانقیمت در داروخانه های شهری توجیهی ندارد. رییس اداره پایش زنجیره تامین داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به دلیلهای دسترسی دشوار به تعدادی از داروها در بعضی داروخانه ها، اشاره کرد: ممکنست یک داروخانه به دلیلهای مختلف همچون مسائل مالی با شرکت های توزیع کننده ۳۰۰ قلم دارو را درخواست نکرده باشد و یا ممکنست یک داروی ساده به سبب مشکلات نقدینگی در شرکت های پخش دارویی بزرگ نیز موجود نباشد و یا در اختیار پخش های کوچک که تعداد ویزیتور محدود و پوشش محدود دارند، موجود باشد. وی ادامه داد: ممکنست تعدادی از اقلامی که تحت عنوان عدم دسترسی دارو مطرح می شود اصلاً در گروه داروها نبوده و فقط فرآورده مکمل از نوع یک برند خاص باشد. متولی اشاره کرد: باید توجه کرد که برخی دیگر از مواردی که از آن به عنوان عدم دسترسی یا دسترسی دشوار یاد می شود این است که آیا این دارو اصلاً در لیست رسمی کشور موجود هست. بطور مثال پزشکی از کمبود داروی باسیلیکسیمب خبر می دهد که اصلاً دارو در لیست داروی کشور نیست و با تجویز آن، بیمار برای پیدا کردن دارویی که اصلاً واردات ندارد و در لیست رسمی نیست، گرفتار سردرگمی می شود. به گفته ی ایشان، برخی بیماران نیز دنبال دارو با برند خاصی هستند که به سبب سیاست های پشتیبانی از تولید داخل واردات داروهای دارای مشابه تولید داخل، محدود و یا ممنوع می باشد. رییس اداره پایش زنجیره تامین داروی سازمان غذا و دارو اظهار داشت: خیلی از داروها نیز قابلیت جایگزینی با داروی مشابه دارند. وی با اعلان اینکه اساساً عدم دسترسی و دسترسی دشوار دارو همیشه همه جای دنیا وجود دارد، اضافه کرد: مسئله مهم این است که چه دارویی با چه سطح اهمیتی برای چه مدتی دیر تامین شود؛ بطور کلی تعریف ما از دیر تأمینی ژنریک دارو با موجودی زیر یک ماه در سطح پخش است.

منبع:

About Author