رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان: سالمندی در آینده نه چندان دور به ابر چالش کشور تبدیل می شود

فست فود باز: به گزارش فست فود باز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در جمع متولیان SDH کشور اظهار داشت: سالمندی در آینده نه چندان دور به ابرچالش کشور تبدیل می شود.

به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، محمد تقی آشوبی پس از ظهر دوشنبه در اجلاس شبکه تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت (SDH) کشور در سالن همایش های دهکده ساحلی انزلی اظهار داشت: حاکمیت سلامت در جامعه وابسته به مداخلات مختلفی بوده که تغییر آنها بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت مردم و جامعه هدف، مؤثر هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اعلان اینکه سیستم سلامت برای رشد و اعتلای خود امروزه در خیلی از مواقع با چالش ها و موانعی روبرو است، اظهار داشت: بررسی های عمیق و ارائه راه حل برای برون رفت از چالش ها بسیار اهمیت دار، به این جهت مراکز تحقیقاتی باید با کنکاش و پژوهش پیرامون آن، گامی روبه جلو در ارتباط با آنها بردارند.
آشوبی با اعلان اینکه کاهش نرخ باروری در کشور و گیلان از عوامل اجتماعی مؤثر در سلامت است، افزود: کاهش زاد و ولد یکی از بزرگ ترین چالش های سیستم سلامت در دنیا و ایران است.
وی از انجام حدود ۲ هزار فقره تحقیقات در عرصه باروری در کشور آگاهی داد و اضافه کرد: این میزان تحقیقات از سال ۹۶ تا حالا انجام شده که باید نتایج و میزان تأثیرگذاری و اثربخشی آن در جامعه مورد ارزیابی قرار گیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اعلان اینکه این استان پایین ترین نرخ باروری را دارد، اظهار داشت: ما طرح پیشنهادی به وزارت بهداشت و سازمان برنامه در خصوص بیمه و پرداخت حقوق به زنان خانه دار غیر شاغل صاحب فرزند را داده و در آن تاکید کردیم که به ازای هر یک فرزند، ضمن پرداخت حقوق، سن بازنشستگی هم به تناسب آن کاهش پیدا کند.
آشوبی با اعلان اینکه طرح حمایتی حقوق مند کردن مادران حامله از دانشگاه علوم پزشکی گیلان موردقبول واقع نشد، افزود: بیمه تامین اجتماعی روستاییان و عشایر این طرح را اجرائی کرد و خوشبختانه این بیمه برای زنان غیر شاغل دارای حداقل سه فرزند در حال اجراست.
وی سالمندی را چالش بعدی در عرصه جمعیت برشمرد و اضافه کرد: بحران سالمندی یکی از چالش های مهم سیستم سلامت است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اعلان اینکه سالمندی شاخصی هزینه بر است، اظهار داشت: خیلی از استانهای شمالی و همین طور استانهای غیر مولد با پدیده سالمندی مواجهند.
آشوبی با اعلان اینکه سالمندی ۸۰ درصد کل منابع سیستم سلامت را به خود اختصاص می دهد، افزود: سالمندی در آینده نه چندان دور به ابر چالش کشور تبدیل می شود و باید مراکز توان بخشی را همچون مراکز بیمارستانی و درمانی در مناطق مختلف ایجاد نماییم.
وی با اعلان اینکه تحقیقات در عرصه سالمندی کاربردی نیست، اضافه کرد: اگر هم تحقیقاتی در این رابطه وجود دارد هنوز موردپذیرش تصمیم گیران و سیاست گذاران قرار نگرفته است.

منبع:

About Author