معاون اداره کل دارو خبر داد؛ تعیین داروخانه های ویژه عرضه داروهای تک نسخه ای

به گزارش فست فود باز، معاون برنامه ریزی اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، از تعیین داروخانه های مشخص برای عرضه داروهای تک نسخه ای اطلاع داد.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، ناصر هیراد اظهار داشت: بیماران صرفا از راه داروخانه های منتخب و معرفی شده توسط سازمان غذا و دارو داروی خویش را تهیه کنند. وی اظهار نمود: با راه اندازی سامانه متمرکز پاسخگویی الکترونیکی میز خدمت سازمان غذا و دارو به آدرس https: //khedmat.fda.gov.ir بیماران دارای داروی تک نسخه ای به سادگی می توانند مدارک خویش را در سامانه ثبت و بدون احتیاج به رجوع حضوری به این سازمان و از راه معاونت های غذا و داروی استان ها درخواست خویش را ارسال کنند. هیراد ضمن اشاره به برگزاری فراخوان تأمین داروهای تک نسخه ای برای نخستین بار در سال گذشته، خاطرنشان کرد: با تأمین داروهای تک نسخه ای به صورت یکجا علاوه بر کاهش متوسط زمان تأمین داروها از ۶۰ روز به ۱۰ روز، میزان ارزبری هم کاهش ۴۰ درصدی داشته است. به قول معاون برنامه ریزی اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، به منظور سهولت تأمین داروهای تک نسخه ای بیماران، بخشی از فرآیندهای مرتبط به معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی تفویض شده است.

منبع:

About Author