انیسیان پاسخ داد؛ چه تعداد از پزشکان فرار مالیاتی دارند

به گزارش فست فود باز، مدیرکل برنامه ریزی اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی، در مورد فرار مالیاتی پزشکان، توضیحاتی داد.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، آرش انیسیان، در پاسخ به این سؤال که وضعیت پرداخت مالیات در جامعه پزشکی کشور چگونه است، اظهار داشت: جامعه پزشکی بعنوان قشر فرهیخته در جامعه همیشه در انجام تکالیف مالیاتی نسبت به سایر اقشار جامعه پیش رو بوده است. میزان پرداخت مالیات و میزان مشارکت در استفاده از تبصره ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم عملاً این اجازه را می دهد که افراد بتوانند مالیات خویش را به صورت مقطوع تا سطحی از درآمد پرداخت کنند. وی ادامه داد: جامعه پزشکی، جامعه ای است که به صورت عمده با قوانین همراه می باشد، آن چیزی که اصطلاحاً بعنوان فرار مالیاتی در میان جامعه پزشکی اعلام می شود، نمی توان گفت اصلاً نیست ولی امکان دارد بسیار ناچیز باشد. انیسیان افزود: بیشتر از ۳۵۰ هزار نفر عضو سازمان نظام پزشکی هستند و بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر از بین اعضای جامعه پزشکی در چارچوب پروانه مطب و مؤسسات و…، فعالیت مستقل شخصی دارند. از بین اینها کمتر از ۷۵۰ نفر را سازمان امور مالیاتی رسماً بعنوان فرار مالیاتی اعلام نموده که از نظر ما این عدد هم قطعی نیست. وی ادامه داد: این عدد در یک جامعه ۳۵۰ هزار نفری تقریبا چیزی نزدیک به صفر است. ما خودمان را با هیچ قشری مقایسه نمی نماییم اما آن چیزی که مهم می باشد عدالت مالیاتی است. تفاوت جامعه پزشکی با سایر اقشار اینست که جامعه پزشکی از معدود اقشاری است که در تبصره ۶ قانون سالانه بودجه به صورت علی الحساب ۱۰ درصد از عملکردشان در مراکز درمانی پایان ماه به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود. بقیه مشاغل ۴ ماه پس از اتمام سال مالی موظف به پرداخت مالیات شأن هستند. به علت این که اغلب مراکز درمانی و پزشکان بخصوص در شهرستان ها با سازمان های بیمه گر قرارداد دارند و عملاً عملکردشان در برابر سازمان های بیمه گر شفاف و قابل رصد است و بر آن مبنا هم مالیات پرداخت می کنند. انیسیان اظهار داشت: مالیات در مشاغل پزشکی (بخش در ارتباط با عملکرد جامعه پزشکی) در مراکز درمانی به صورت ۱۰ درصد علی الحساب پایان ماه پرداخت می شود و مابقی پایان سال در چارچوب اظهار نامه ارسال می شود و مابه التفاوت آنرا پرداخت می کنند. وی ادامه داد: از طرفی جامعه پزشکی برای صدور و تمدید پروانه فعالیت خود ضروری است پرونده مالیاتی داشته باشد و مالیات سالهای قبل شأن را تسویه کرده باشند. خیلی از مشاغل از این قاعده مستثنی هستند. جامعه پزشکی همچون معدود مشاغلی است که صدور پروانه فعالیت شأن منوط به تسویه حساب مالیاتی است.

About Author