سهرابی عنوان کرد؛ کاهش ۱ ۱۶ درصدی زایمان های سزارین

به گزارش فست فود باز، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از کاهش ۱.۱۶ درصدی آمار سزارین در بیمارستان های تابعه دانشگاه اطلاع داد.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، محمدرضا سهرابی، ضمن مقایسه شاخص اعمال جراحی سزارین بین سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، اظهار داشت: با عنایت به این که بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مراکز ارجاعی سطح کشور هستند، ۱.۱۶ درصد کاهش سزارین در مقایسه با سال قبل رقم قابل توجهی است و این عدد در زمینه افزایش زایمان طبیعی نخست زا، زایمان بی درد و کاهش اندکس مورتالیتی کیفیت در مراقبت های بارداری، به شکل قابل توجهی رشد داشته است. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در ادامه از افزایش ۷۳ درصدی اعضای هیأت علمی آموزش دیده دوره های معرفت افزایی در جهت اجرای قوانین جوانی جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اطلاع داد و اضافه کرد: این در شرایطیست که درصد مراکز درمان ناباروری دولتی عقد قرارداد با بیمه پایه ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

منبع:

About Author