جباری عنوان کرد؛ تشویق نیروهای بهداشتی در اجرای قانون جوانی جمعیت

به گزارش فست فود باز، رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت ضمن اشاره به اهمیت اجرای قانون جوانی جمعیت در وزارت بهداشت، اظهار داشت:  وزیر بهداشت از آغاز اجرای قانون جوانی جمعیت همواره بر تشویق نیروهای بهداشتی تاکید دارد.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، صابر جباری فاروجی، با اشاره به اینکه سال جاری برای بار دوم در اجلاس رؤسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی از برترین های جوانی جمعیت تجلیل شد، اضافه کرد: دانشگاه های علوم پزشکی کرمان، کاشان و تهران حائز رتبه عالی یا مدال طلا جوانی جمعیت شدند. وی افزود: همینطور با عنایت به عملکرد مناسب در جهت اجرای این قانون، دانشگاه های علوم پزشکی شهرکرد، قم، گناباد و کرمانشاه هم حائز رتبه خیلی خوب یا مدال نقره شدند و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، نیشابور، دزفول، خلخال، تربت حیدریه و فسا هم رتبه خوب یا مدال برنز را به خود اختصاص دادند. رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: وزیر بهداشت از آغاز اجرای قانون جمعیت همواره بر تشویق نیروهای بهداشتی که در این حوزه فعالیت داشته و عملکرد مطلوبی داشته اند، تاکید دارد که در مراسم روز گذشته هم ۴ بهورز و مراقب سلامت که بهترین عملکرد را داشته اند، مورد تشویق واقع شدند. وی تصریح کرد: شاخصهای معاونت بهداشت وزارت بهداشت برای انتخاب نیروهای بهداشت فعال در زمینه جوانی جمعیت شامل تعداد مشاوره های فرزندآوری در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، موالید حاصل از مشاوره های انجام شده و تعداد مادران آبستن زیر پوشش این نیروها بوده است.

منبع:

About Author