ناطقی عنوان کرد؛ کسورات کارانه پزشکان برمبنای عملکرد محاسبه می شود

به گزارش فست فود باز، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: با راه اندازی سامانه جدید بیمه تامین اجتماعی به زودی کسورات کارانه برمبنای عملکرد هر پزشک محاسبه می گردد.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، سعید ناطقی، از تعدیل ۳ درصدی کسورات کارانه پزشکان آگاهی داد و اضافه کرد: از ۱۰ درصد کسورات کارانه پزشکان شاغل در مراکز درمانی، ۷ درصد کسورات بیمه ای و ۳ درصد کسورات خزانه ای است که در سال جدید با پیگیری های انجام شده از طرف وزارت بهداشت، این ۳ درصد از کسورات از کارانه پزشکان حذف شد. وی با اعلان اینکه در کوشش برای عادلانه کردن کسورات کارانه هستیم، گفت: روال قبل بر این بود که کل کسورات دانشگاه بر همه پزشکان تقسیم و اعمال می شد، اما با هماهنگی ها و ساز و کاری که تعیین شد کسورات هر مرکز درمانی مطابق با کسورات و عملکرد آن مجموعه درمانی محاسبه می شود. ناطقی اضافه کرد: با راه اندازی سامانه جدید بیمه تامین اجتماعی به زودی کسورات برمبنای عملکرد هر پزشک محاسبه می گردد.

About Author