در شورای عالی نظام پزشکی مصوب شد؛ کاهش امتیازات صدور پروانه مطب بازنگری می شود

فست فود باز: بنابر یکی از مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی، کاهش امتیازات صدور پروانه مطب مورد بررسی قرار می گیرد.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، در پنجاهمین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی دوره هشتم، اعضای شورا چند موضوع را به تصویب رساندند. برمبنای یکی از مصوبات شورای عالی نظام پزشکی، کاهش امتیازات صدور پروانه مطب در معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی مورد بررسی قرار می گیرد.
این جلسه شورای عالی نظام پزشکی، بصورت حضوری اجرا شد.

منبع:

About Author