یکتاپرست تاکید کرد؛ استقرار اورژانس در جشن های کشوری عید غدیر

به گزارش فست فود باز، سخنگوی سازمان اورژانس کشور، از استقرار نیروهای اورژانس در جشن های ویژه عید غدیر خم اطلاع داد.
بابک یکتاپرست، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی، طبق مأموریت هایی که برای حضور در تجمع های عمومی دارند؛ جشن های عید غدیر خم را هم پوشش می دهند. وی ادامه داد: نیروهای اورژانس، از یک ساعت پیش از شروع برنامه در مکانهای مشخص مستقر می شوند و این حضور تا پایان مراسم ادامه دارد. رئیس روابط عمومی سازمان اورژانس کشور افزود: به کارگیری نیروهای اورژانس در جشن های در ارتباط با عید غدیر خم، با عنایت به تعداد جمعیت صورت می گیرد. وی ادامه داد: آن چه مسلم است، این که نیروهای سازمان اورژانس پیش بیمارستانی، در طول برگزاری این مراسم در روز عید غدیر، حضور فعال خواهند داشت تا در صورت نیاز، آماده خدمات رسانی به هموطنان باشند.

About Author