فوق تخصص غدد عنوان کرد؛ بیمه ها از پوشش انسولین های نسل جدید متضرر نمی شوند

به گزارش فست فود باز، یک فوق تخصص غدد و متابولیسم اظهار داشت: حمایت بیمه ای از انسولین های نسل جدید دیابت می تواند دوسر برد برای بیمار و سازمان های بیمه گر باشد.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، علیرضا استقامتی اضافه کرد: انسولین های نسل جدید مزایایی دارند که در انسولین های قبلی وجود نداشت. این انسولین ها طول اثر بیشتری داشته و کنترل بهتری در بدن در مقابل افت قند از خود نشان می دهند. وی افزود: همین طور این انسولین ها افت قند کمتری می دهند و بیمار با بهره گیری از آنها بدون آنکه نگران نوسان قند خونش باشد می تواند غذا مصرف کند درنتیجه تأثیر درمان در آنها بیشتر خواهد بود. استقامتی اظهار داشت: طبیعی است که این انسوین ها تا آن زمان که پوشش بیمه ای کاملی نداشته باشند همه بیماران دیابتی، به سبب قیمت آن، نمی توانند آنرا خریداری کنند و بنا بر این در جلسه ای که با مسئولان وزارت بهداشت داشتیم بحث بیمه این داروها را مطرح کردیم. وی ادامه داد: اما چالشی که در این بین وجود دارد این است که سازمان های بیمه گر می گویند ما این دارو را در سبد برنامه های خود قرار نداده ایم و اگر بخواهیم آنرا در فهرست قرار دهیم باید برای آن اعتبار جدیدی ببینیم و همه بودجه آنرا نمی توانیم تامین نماییم و باید دارویار در پرداخت هزینه این دارو به ما کمک نماید. اما سازمان غذا و دارو می گوید سازمان بیمه گر باید ببیند چقدر می تواند هزینه این دارو را تامین کند چون دارویار برای داروهای جدید پیش بینی نداشته است. استقامتی با اعلان اینکه این چالش هنوز به نتیجه نهایی منتج نشده است، افزود: هم اکنون هم قرار شد که بیمه سلامت و هم دارویار و سازمان غذا و دارو، جلساتی را برگزار کنند تا مشخص شود که هر کدام چقدر می توانند از آنرا پرداخت کنند، برای اینکه هر میزان که سازمان های بیمه گر هزینه این دارو را بپذیرند به نفع بیمار است. باید برنامه ریزی کنند تا ببیند هر کدام چقدر می توانند از این بودجه را تقبل کنند و هر چقدر که می توانند آنرا پوشش دهند. نکته اینجا است که این سازمان ها باید اقدام عملی کنند و فقط تماشاگر نباشند و هر کدام هر میزان که می توانند هزینه پرداخت این دارو را تقبل کنند. فرض کنید دارو بوسیله سازمان های بیمه گر و دارویار بطورمثال ۷۰ درصد پرداخت گردد در این صورت بیمار یا می پذیرد دارو را خریداری کند یا نه! بالاخره موضوع حاد و پیچیده ای نیست که قابل حل نباشد. وی درباب اهمیت بیمه شدن نسل جدید انسولین ها نیز اظهار داشت: سایر انسولین ها پوشش بیمه ای دارد؛ یعنی از چند سال پیش انسولین ها تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند و اتفاقاً پوشش خوبی هم دارند. اما موضوعی مورد بحث فعلی این است که انسولین های جدید تحت پوشش بیمه نیستند و از آنجائیکه تأثیر بیشتری بر روی بیماران دارند حیف است که تعدادی از بیماران از تأثیرات مثبت آن محروم بمانند. استقامتی گفت: مهم این است که نسل های جدید انسولین وارد بازار مصرف شده اند که می توانند جایگزین نسل های قبلی شوند و در حقیقت بیمه شدن این انسولین ها می تواند فقط به جایگزینی نسل جدید انسولین با نسل های قبلی منجر شود و این یعنی بار اضافه به بیمه ها تحمیل نمی کند در حقیقت نباید سازمان های بیمه گر یا سازمان غذا و دارو، نگران اضافه بار مالی باشند برای اینکه این جایگزین قبلی هایی می شود که هم اکنون بیمه آنها را پوشش می دهد. بدین سبب این یک جابه جایی است و اهمیت آن در این است که استفاده از نسل جدید انسولین ها با منافع بیشتری برای بیمار هم راه است. وی در توضیح مزایای استفاده از نسل جدید انسولین ها اظهار داشت: بطورمثال بیمار دیابتی نوع دو احتمال دارد تا دو برابر افت قند بیشتر و تا ۲۰ برابر افت قند غیر شدید را تجربه کند. اما استفاده از داروهای نسل جدید این ریسک را کمتر می کند و این سبب می شود هم خیال پزشک و هم بیمار راحت شود. این ماجرا در همه ابعاد زندگی فرد دیابتی شامل شغل، خواب، شرایط زندگی او تأثیرگذار است. از طرف دیگر بار مالی کمتری به بیمار و یا سیستم سلامت وارد می شود وقتی عوارض بیماری دیابت مثل عوارض چشمی، قلبی و زخم های دیابتی کاهش می یابد به سازمان های بیمه گر نیز فشار کمتری وارد می شود، یعنی اگر با دید اقتصادی هم نگاه نماییم در انسولین های نسل جدید مزایایی زیادی داریم. مهم ترین نکته کنترل طولانی مدت بهتر و افت قند کمتر در کوتاه مدت است و همین موضوع می تواند به نفع سازمان های بیمه گر هم باشد.

About Author