زالی عنوان کرد؛ تهیه سند ملی رگولاتوری بازیابی تجهیزات پزشکی در کشور

به گزارش فست فود باز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بر تحریر رگولاتوری بازیابی تجهیزات پزشکی در کشور بعنوان یک سند ملی تاکید نمود.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، علیرضا زالی، بازار تجهیزات پزشکی را یکی از بازارهای بزرگ جهانی عنوان نمود که در حوزه اقتصاد کلان و خرد رتبه سوم را به خود مختص کرده است و تا سال ۲۰۵۰ شاید سهم شرکتهای تجهیزات پزشکی همتراز با شرکتهای بزرگ نفتی باشد. وی اظهار داشت: با عنایت به تغییرات اقلیمی و بار بیماری ها احتیاج به تجهیزات پزشکی رو به افرایش است و نسل های جدید آنها به سرعت وارد بازار می شود. زالی اضافه کرد: در سال ۲۰۲۱ سهم جهانی از حوزه بازیابی و ارتقای ( refurbishment) تجهیزات پزشکی حدود ۱۰ بیلیون دلار بوده که پیشبینی می شود در سال ۲۰۲۵ به ۲۱ بیلیون دلار برسد. وی ضمن اشاره به فعالیت ۱۱۸ شرکت دانش بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی به صورت اختصاصی در معاونت تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری، اظهار داشت: سهم ما در بازار صادرات تجهیزات پزشکی رو به رشد است و هم اکنون ۲۵۵ قلم تجهیزات پزشکی نسبتاً پیشرفته و پیشرفته را به کشورهای دیگر صادر می نماییم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، حضور شرکتهای دانش بنیان در حوزه تولید و احیا و بازیابی تجهیزات پزشکی را بسیار مطلوب برشمرد و ضمن اشاره به گران قیمت بودن تجهیزات پزشکی سرمایه ای تصریح کرد: متأسفانه به علت فقدان نگاهداشت، عدم دانش کافی، عدم توجه به اقتصاد، تجهیزات و دستگاه ها از رده خارج می شوند و درخواست خرید دستگاههای جدید داده می شود در صورتیکه با مرمت و بازیابی میتوان خیلی از آنها را به مدار بازگرداند. زالی، افتتاح مرکز بازیابی و خدمات پیشرفته تجهیزات پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را یک تفکر مدیریتی در خودکفایی در حوزه تجهیزات پزشکی عنوان نمود که سبب می شود با نگاه خردورزانه، دستگاه ها را به سادگی از رده خارج نکنیم و سبب بازگشت تجهیزات به مدار استفاده شویم. وی خاطرنشان کرد: در فرآیند احیاسازی هدف ما علاوه بر بازسازی دستگاه، تعالی و ارتقای عملکرد و ایمنی دستگاه هم هست. یعنی یک دستگاه فرسوده را با دو شرط ایمنی و عملکرد ارتقا یافته به مدار فعالیت باز می گردانیم. زالی در ادامه به سامانه نرم افزاری HIM در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اشاره نمود که می تواند بعنوان یک الگو در کشور مورد استفاده قرار گیرد. به نقل از ایشان، در این سامانه یک انبار مجازی در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو بوجود آمده است که بر مبنای آن به صورت دقیق تجهیزات و داروهای موجود و نیازهای مراکز تابعه دانشگاه ارزیابی و رصد می شود. زالی همینطور خاطرنشان کرد: در صدد هستیم این مرکز را به یک workshop تبدیل نماییم و با کمک شرکت دانش بنیان و حوزه درمان دانشگاه در این مرکز با عرضه آموزش های لازم در جهت ارتقای دانش و مهارت مهندسی پزشکی هم گام برداریم. وی ضمن اشاره به اقدامات آزمایشی صورت گرفته در این مرکز و بازیابی دستگاههای اسقاطی و از رده خارج مراکز مختلف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تصریح کرد: توانستیم با یک دهم هزینه دستگاههای از رده خارج شده را به مدار فعالیت باز گردانیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، این مرکز را یک مرکز ملی خواند و نسبت به بهره مندی تمامی مراکز و دانشگاه های کشور از خدمات این مرکز اعلام آمادگی کرد. وی با اشاره به اینکه دانش در حوزه تجهیزات پزشکی رشد یافته است، پیشنهاد کرد که با حمایت وزارت بهداشت و معاونت تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری، رگولاتوری بازیابی تجهیزات پزشکی در کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تحریر و بعنوان یک سند ملی استفاده گردد.

منبع:

About Author