آخرین فرصت ثبت نام در آزمون صلاحیت حرفه ای روانشناسی و مشاوره

به گزارش فست فود باز، ثبت نام دومین آزمون صلاحیت حرفه ای روانشناسان و مشاوران در حالی از هفته گذشته شروع شده که فردا (۱۶ تیرماه) آخرین فرصت ثبت نام در این آزمون است.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، در فصل دوم قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، تعیین حدود صلاحیت های تخصصی و صدور شماره نظام و پروانه کار اعضای سازمان مورد تاکید قرار داده شده است. بر همین مبنا ثبت نام دومین آزمون صلاحیت حرفه ای روانشناسان و مشاوران از ۹ تیرماه شروع شد و تا شنبه ۱۶ تیرماه ادامه دارد؛ این آزمون روز جمعه (۲۶ مردادماه سال ۱۴۰۳) با عنایت به آمار به صورت متمرکز در تهران و یا برخی مراکز استان ها، از راه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور برگزار می گردد. کلیه متقاضیان دریافت پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره که دارای صلاحیت های لازم و مندرج در این راهنما هستند، بعد از احراز حد نصاب آزمون کتبی و در صورت دارا بودن سایر شرایط مندرج در درگاه ملی مجوزها به دریافت پروانه صلاحیت حرفه ای و تخصصی از جانب سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران نائل خواهند شد.

منبع:

About Author