هنر

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران طرح کرد: نیاز سازمان انتقال خون ایران به ۱۰۰ دستگاه اتوبوس خون گیری

فست فود باز: خراسان شمالی مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران اظهار داشت: این سازمان ۱۰۰ دستگاه اتوبوس خونگیری برای پوشش...