محصولات

مشاور عالی انجمن داروسازان ایران مطرح کرد انتقاد از شکایت صنف خرازی درباره ممنوع شدن عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی در داروخانه ها

مشاور عالی انجمن داروسازان ایران ضمن انتقاد از ادعای صنف خرازی در خصوص ممنوع شدن عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی...