ماه: خرداد ۱۳۹۸

در نشست بررسی آسیب های محصولات تراریخته مطرح شد تمایل کشورهای تولیدکننده تراریخته به استفاده ازمحصولات ارگانیک

فست فود باز: برخی کارشناسان معتقدند مضرات محصولات تراریخته بیشتر از فواید آن است، بطوریکه حتی کشورهای تولید کننده این...