ماه: تیر ۱۳۹۷

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران عنوان کرد بدهی ۷۵۰۰ میلیارد تومانی سازمان بیمه سلامت به مراکز درمانی، خدمات مجانی به ۸۵ درصد بیمه شدگان

فست فود باز: مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران کل بدهی این سازمان بیمه گر به مراکز درمانی، دانشگاهی و بخش...