اما و اگرهای عکسبرداری از چهره بیمار در دندانپزشکی

فست فود باز: معاون دانشگاه علوم پزشکی قم عنوان کرد: بیمار می تواند با فتوگرافی و پرداخت هزینه آن موافقت نکند، به این شرط که پس از عمل حق هیچ گونه اعتراض و شکایتی از چهره و عمل خویش را نداشته باشد.
در سال های اخیر، در بعضی مطب های دندان پزشکی مشاهده می گردد که علاوه بر فتوگرافی تخصصی، با دوربین های دیجیتالی از چهره بیماران عکسبرداری می گردد و بیماران باید علاوه بر پرداخت هزینه های هنگفت دندان پزشکی، هزینه های دیگری هم برای فتوگرافی دندان پزشکی پرداخت کنند، حال این سوال مطرح می گردد که آیا این عکس برداری در روند معاینه و درمان بیماران لازم و ضروری است؟ آیا رضایت بیمار در انجام و عدم انجام این کار، دخالت دارد؟
محمود پرهام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم، در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، در این رابطه عنوان کرد: فتوگرافی دندان پزشکی برای بیماران از اصول خاصی پیروی نمی کند و به سلیقه، نظر و تشخیص پزشک بستگی دارد و در نهایت با توافق طرفین فتوگرافی صورت می گیرد و اگر بیمار نخواهد از چهره اش عکس بگیرند می تواند رضایت ندهد.
نارضایتی بیماران از چهره خود، پس از انجام عمل
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم خاطرنشان کرد: زمانی که بیمار برای عمل زیبایی به مطب دندان پزشکی رجوع می کند باید از چهره او پیش از عمل و پس از عمل عکسبرداری صورت گیرد تا با مقایسه عکس ها بتواند روند بهبودی و تغییر در صورت خویش را تشخیص دهد.
وی تصریح کرد: سال قبل در نظام پزشکی شکایت های خیلی از بیماران داشتیم که از چهره خود پس از عمل راضی نبوده و متوجه تغییر در صورت خود نمی شدند؛ دندان پزشکان به علت نداشتن سند و مدرک از چهره افراد نمی توانستند در دادگاه از حقوق خود دفاع کنند.
در انجام فتوگرافی، الزامی وجود ندارد
پرهام با بیان این که عدم رضایت بیمار از فتوگرافی دندان پزشکی از حقوق طبیعی او به حساب می آید، اضافه کرد: بیمار می تواند با فتوگرافی و پرداخت هزینه آن موافقت نکند اما باید فرم رضایت در اختیار او قرار دهند تا با رضایت خود اجازه عکسبرداری ندهد، به این شرط که پس از عمل حق هیچ گونه اعتراض و شکایتی از چهره و عمل خویش را نداشته باشد.
پرهام تصریح کرد: در بیمارستان‎ها برای عمل درمانی و اورژانس فرم رضایت نامه به بیمار داده می شود تا او امضا کند اما فرم رضایت نامه برای عمل های زیبایی دندان پزشکی در اختیار بیماران قرار داده نمی گردد، در شرایطی که فوتوگرافی از چهره باید با رضایت مکتوب بیمار صورت بگیرد و دندان پزشک نمی تواند بیمار را اجبار به پرداخت هزینه عکسبرداری کند.
معاون دانشگاه علوم پزشکی قم بیان کرد: فتوگرافی امکان دارد در روند بهبودی بیمار تأثیر داشته باشد و شاید دلیل اصلی این که پزشکان، عکس برداری از چهره بیمار را انجام می دهند این است که باید نقشه درمانی از چهره فرد داشته باشند تا بتوانند بر مبنای نقشه تشخیص بدهند که چه عملی باید صورت گیرد.
پرهام اظهار داشت: نظام پزشکی باید از انجمن جراحان دندانپزشک در مورد فتوگرافی در عمل های زیبایی دندان پزشکی توضیح بخواهد که آیا فتوگرافی در روند درمان بیمار تأثیر دارد یا خیر؟!
بیماران ناراضی به سازمان نظام پزشکی شکایت کنند
هم چنین سید حسن عادلی در مورد علت انجام این نوع عکس برداری در مطب های دندانپزشکی، اظهار داشت: عمل فتوگرافی را برای مقایسه قبل و پس از عمل بیمار انجام می دهند واین احتمال وجود دارد که علاوه بر عکسبرداری تخصصی، فتوگرافی با دوربین های دیجتیالی هم در روند بهبودی بیمار تأثیر داشته باشد.
رئیس سازمان نظام پزشکی استان قم تصریح کرد: عکس برداری در مطب نباید صورت گیرد و عکاس باید از صنف عکاسان مجوز فعالیت در مطب های دندان پزشکی داشته باشد بنابراین بدون مجوز، حق انجام کار در مطب دندان پزشکی را ندارد.
عادلی اضافه کرد: اگر بیماری برای فتوگرافی رضایت نداشته باشد می تواند به سازمان نظام پزشکی استان مراجعه نموده و شکایت کند تا این مورد بررسی شود؛ تابحال شکایتی از سوی بیماران نبوده است.
به هر حال مردم باید متوجه این امر باشند که هنگام رجوع جهت معاینه و درمان هرنوع بیماری، پیش از انجام هر نوع عکس برداری، آزمایش و… از علت انجام این کار به صورت کامل آگاه شده تا هزینه ای مازاد بر درمان، بر آنان تحمیل نشود و در صورتآگاهی از لزوم انجام آن، نسبت به آن اقدام نمایند.