رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت خبر داد؛ معدوم سازی ۹۸۰ هزار کیلوگرم مواد غذایی غیر بهداشتی در نوروز

به گزارش فست فود باز رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، از تشدید برخورد با موارد تخلفات بهداشتی در سراسر کشور اطلاع داد و اظهار داشت: بیشتر از ۹۸۰ هزار کیلوگرم مواد غذایی غیر بهداشتی در برنامه سلامت نوروزی معدوم شد.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، احمد جنیدی ضمن اعلام این خبر اضافه کرد: تعداد بازرسی بهداشت محیطی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی از آغاز برنامه بهداشت محیط در سلامت نوروزی تا روز چهاردهم فروردین به ۵۲۴۶۷۵ مورد رسیده است. وی اظهار داشت: بازرسی بهداشت محیطی از اماکن عمومی، مراکز و مدارس اسکان مسافرین نوروزی طی این مدت به ۱۵۱۴۴۱ مورد، بازرسی بهداشت محیطی از مراکز، اماکن و رستوران های بین راهی ۲۳۹۱۲ مورد و کل بازرسی های بهداشت محیطی ۷۰۰۰۲۸ مورد بوده است. جنیدی تصریح کرد: کل مراکز و اماکن متخلف بهداشتی معرفی شده به مراجع قضائی تا روز چهاردهم فروردین ۹۴۶۲ مورد بوده که از این تعداد ۶۶۰ مورد مربوط به مراکز و رستوران های بین راهی است. رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، کل مراکز و اماکن متخلف بهداشتی پلمب شده تا چهاردهم فروردین را ۲۲۷۵ مورد اعلام نمود که ۳۰۶ مورد آن مربوط به رستوران های بین راهی بوده است. جنیدی اضافه کرد: مقدار مواد غذایی غیر بهداشتی معدوم شده در این مدت ۹۸۰۳۷۹ کیلو گرم است. رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ضمن اشاره به استفاده بازرسین بهداشت محیط از ابزار سنجش پرتابل در بازرسی ها اظهار داشت: در این مدت تعداد موارد سنجش با تجهیزات پرتابل بازرسی ۴۳۶۳۳۱ مورد بوده است. وی تصریح کرد: از آغاز برنامه سلامت نوروزی تا چهاردهم فروردین تعداد موارد کرسنجی آب ۴۴۹۲۳۹ مورد بوده است.