کاهش چشم گیر ذخایر خون در فارس

به گزارش فست فود باز فارس مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار داشت: با عنایت به شرایط ناشی از شیوع کروناویروس، در استان فارس شاهد کمبود چشم گیر ذخایر خون در همه گروه های خونی هستیم.
سید روح الله حسینی دوشنبه ۳۰ تیر اعلام نمود: شرایط خاص ناشی از بحران کروناویروس، باعث کاهش تعداد داوطبان اهداء و در نتیجه کاهش نگران کننده ذخایر خونی مربوط به کل گروه های خونی در استان فارس شده است.
به گزارش فست فود باز به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، حسینی بر ضرورت توجه آحاد مردم به این مشکل و همراهی برای تأمین احتیاج به خون و فرآورده های خونی در سرتاسر کشور خصوصا استان فارس شد.
او اظهار داشت: برای مقابله با مشکل موجود، شایسته اینست که مردم در کنار اقدامات ضروری و خیرخواهانه، اهدای خون را هم در برنامه قرار دهند و با حرکتی ایثارگرانه، زمینه کاهش و رفع احتیاج به ذخایر خونی را فراهم نمایند.
حسینی با تاکید براینکه مردم ایران و نیک اندیشان در استان فارس و شهر شیراز همواره پیشتاز امور خیر و خداپسندانه بوده اند، اظهار داشت: در مراکز انتقال خون مطابق استانداردها و پروتکل های بهداشتی، الزامات برای حفظ سلامت اهداکنندگان اجرا می شود و خطری در ارتباط با ویروس کرونا و یا هر آلودگی دیگر رجوع کنندگان را تهدید نمی کند.

منبع: